Vereniging

De Historische Vereniging Sijbekarspel/Benningbroek ‘Lijnen door de tijd’ is op 14 augustus 2003 opgericht.

De vereniging stelt zich ten doel de geschiedenis van de dorpen Sijbekarspel en Benningbroek en hun omgeving levend te houden en het streekeigen karakter van dit deel van West-Friesland zo veel mogelijk te behouden.

Dit tracht ze te bereiken door:

  • elk jaar twee ledenbijeenkomsten te houden met daarin opgenomen een lezing over een streekeigen onderwerp
  • op de zaterdag voor Pinksteren een dauwtrapwandeling te organiseren, waarbij wetenswaardigheden verteld worden over het bezochte gebied
  • het uitgeven van een jaarboek, de Kroniek genaamd, met daarin verhalen over de geschiedenis van Sijbekarspel en Benningbroek.
  • jaarlijks een ‘skouwerkloppie’ uit te reiken aan een dorpsgenoot die zich bijzonder inzet voor de dorpsgemeenschap.
  • in 2006 is er in opdracht van de vereniging een nieuwe dorpsfilm uitgebracht.

Het lidmaatschap bedraagt € 17,50 per jaar, per adres. Hiervoor ontvangt u jaarlijks de kroniek en wordt u uitgenodigd voor activiteiten georganiseerd door de Historische Vereniging.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december en wordt zonder opzegging telkens met één jaar verlengd.

 

Wanneer u meer informatie wilt of lid wilt worden, neem dan contact op via het contactformulier.