September 2023

OPEN MONUMENTENDAG
Zaterdag 9 september 2023 van 11.00 tot 17.00 uur

Open Monumentendag is een landelijk gebeuren. In het hele land zetten vele monumentale panden hun deuren open voor bezoekers. Onze gemeente Medemblik doet hier al jaren actief aan mee. Huis-aan-huis wordt de monumentenkrant bezorgd. Hierin staan alle mooie panden, kerken en activiteiten die een bezoek waard zijn.

Bij ons in Benningbroek is de oude boerenstolp van Rens Opbroek en Tonny Badoux open voor bezichtiging. Door de eeuwen heen was dit een boerenbedrijf met vee en akkerbouw. Alles onder één dak. Heel praktisch qua warmte in de winter door de hooiberg vol hooi en de koeien op stal. De ruimte voor het gezin beperkte zich meestal tot maar één of twee kamers met bedsteden in de wanden. In het voorjaar wanneer het vee buiten was, werd alles grondig schoongemaakt. Dan kwam er meer woonruimte voor het gezin. Voor op de koegang of aan de achterkant in het achterom werd een zomerkeukentje gemaakt. Een soort kamperen in eigen huis; een oud gebruik.
Wonen in een oude stolp is een verbond met tradities. Ga eens kijken en ervaar het gevoel. U bent van harte welkom.

In de Protestantse kerk van Sijbekarspel zijn er mensen van de historische vereniging aanwezig. Wanneer u vragen heeft of informatie wilt, kunnen zij u veel vertellen. Ook is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.
Verder is er in de kerk een foto-expositie over dorpsfeesten, optochten, kermissen en oude gebruiken. Mooi om eens terug te kijken en misschien jezelf te herkennen.
Onze dorpsgenoot Margreet Kistemaker geeft een demonstratie strovlechten en exposeert haar werk. Het strovlechten vindt zijn oorsprong in de tradities van het maken van Corn Dollies. De naam Corn Dollie is afgeleid van Corn Idol, Graangodin. Zij overleeft de winter in een symbool, gemaakt van graan van de laatst geoogste graanschoof, om dan weer in het nieuwe seizoen terug te keren op de akker in de eerste voren die wordt geploegd.

Ga deze zaterdag op pad. De locaties zijn te herkennen aan de monumentenvlag.
Datum: zaterdag 9 september
Tijd      : 11.00 – 17.00 uur
Plaats  : Protestantse Kerk Sijbekarspel, Westerstraat 42
              Stolpboerderij, Oosterstraat 7, Benningbroek