September 2022

Open Monumentendag 10 september 2022

Te bezichtigen zijn:
De Protestantse kerk van Benningbroek, Kerkelaan 10
De Protestantse kerk van Sijbekarspel, Westerstraat 42
De oude Openbare Lagere School van Sijbekarspel, Westerstraat 43
De boerderij “Zorg en Hoop”, Westerstraat 13

De panden, die te bezichtigen zijn, zijn herkenbaar aan de monumentenvlag.
De openingstijden zijn van 11.00 tot 17.00 uur.
Ongeveer een week voor 10 september wordt huis aan huis de monumentenkrant van de gemeente Medemblik bezorgd met informatie van alle te bezichtigen gebouwen in de gemeente.

De kerken van Benningbroek en Sijbekarspel zijn ongeveer 500 jaar oud. Op het ogenblik wordt er door een werkgroep onderzocht wat de toekomstmogelijkheden zijn. Voor beide kerken zijn bouwhistorische verkenningen gedaan en uitgewerkt, daarin vindt u veel van de geschiedenis. 
In Sijbekarspel staat de oostgevel in de steigers vanwege de renovatie van het dak. Op het dak staat een spits met uurwerk. Het is een ontwerp van de architect A.T. van Wijngaarden. Deze Van Wijngaarden was stadsarchitect van Medemblik, maar hij ontwierp ook gebouwen buiten zijn stad. De spits is in 1861 aanbesteed en was een jaar later, op 7 januari 1862, gereed.
Van dezelfde architect is de consistoriekamer van de kerk van Benningbroek. De stijl van Van Wijngaarden is herkenbaar en noemt met “eclectisch”. Met andere woorden: er zijn diverse bouwstijlen gecombineerd.
Op beide locaties zijn personen aanwezig die veel kunnen vertellen over deze kerken. 

In Sijbekarspel, Westerstraat 43, woont en werkt kunstenares/etser Leentje Linders. Het voormalige schoolgebouw waarin zij werkt, komt uit 1873 en is ook gebouwd naar ontwerp van Van Wijngaarden in de voor hem kenmerkende “eclectische” stijl. 
Met haar man, onderwijzer/kunstenaar Jan Linders, kwam Leentje in 1971 in de onderwijzerswoning naast de school wonen.
Jan Linders was aangetrokken als hoofdonderwijzer, hij gaf les aan de bovenbouw en droeg ideeën aan over hoe het onderwijs inhoudelijk zou moeten worden om te komen tot de oprichting van de samenwerkingsschool “De Kraaienboom”. In 1974 was de nieuwe school in het centrum van het dorp klaar. In de lege klaslokalen van het oude schoolgebouw aan de Westerstraat maakten Jan en Leentje hun atelier en werkruimtes. Dat was in 1974.
Nadat Jan was overleden, heeft Leentje in één lokaal woonruimte gecreëerd. Dit laat zien dat er veel mogelijkheden zijn zonder dat de stijl van het gebouw wordt aangetast. De onderwijzerswoning kreeg nieuwe eigenaren.
Kom op bezoek op 10 september. U krijgt een rondleiding door het hele gebouw. Verwonder u over het werk van de ambachtslieden van vroeger, leer de stijlen te herkennen. Wat een durf om ze door elkaar in een gebouw te gebruiken. Datzelfde doet Leentje Linders, een moderne vrouw, die het oude ambacht van etsen gebruikt om nieuwe kunst te creëren. Om kort te gaan: “eclectisch”!!! Van Wijngaarden zou trots zijn.

Aan de Westerstraat, aan het Noordeinde staat de West-Friese stolp “Zorg en Hoop”, gebouwd in 1874. Het is dus uit dezelfde tijd dat Van Wijngaarden gevraagd werd voor de objecten in onze gemeente. Maar “Zorg en Hoop” heeft slechts één stijl, gewoon zoals een stolp in die tijd hoort te zijn: een stenen voorgevel, een mooie dakkapel en een sierlijke voorgoot. Een houten darsweeg aan de westkant en een koegang vanaf de voordeur tot aan de achterdeur aan de oostkant.
Sinds enkele jaren zijn Rian en Rick van der Gulik de trotse eigenaren van deze stolp. Zij bieden bezoekers de gelegenheid om op Open Monumentendag hun huis te bezichtigen. Er zijn nog veel originele elementen in de stolp. Proef de sfeer van het leven van de boerenfamilie in de vorige eeuw.

De Historische Vereniging is blij met al deze bijzondere mensen die deze bijzondere gebouwen in stand houden en openstellen. Wij wensen dat het voor iedereen een geslaagde dag zal worden.

Namens het bestuur,
Annie Vlaar-Oudeman