September 2017

Op 9 september is weer de jaarlijkse Open Monumentendag. Het thema is deze keer: “Boeren, Burgers en Buitenlui”. Nou, die zijn wel vertegenwoordigd in ons dorp. De historische vereniging past dit thema toe in het programma wat zij aanbiedt op deze dag.

In de kerk van Sijbekarspel is een fictieve tekening van Sijbekarspel te zien waarop mevrouw Saskia Vriend-Boekschoten diverse, bekende boerderijen uit West-Friesland getekend heeft alsof ze in Sijbekarspel staan. De tekening is een paar meter lang en zal gecombineerd worden met foto’s van oude boerderijen. In de consistoriekamer zal de video “Boerenleven in Sijbekarspel en Benningbroek” van Peter Sasburg en Lou Klaver getoond worden.

Dan is voor bezichtiging open het atelier van Leentje Linders. Zij valt onder de categorie “Buitenlui” al woont ze al meer dan 40 jaar in Sijbekarspel. Liever dan kunstenaar, noemt Leentje Linders zich etser. “Gewoon een ambachtelijke vrouw, die van etsen haar beroep heeft gemaakt.” Hoe je het ook noemt, Leentje Linders maakt prachtige etsen in kleine oplages. Haar inspiratie haalt ze uit vliegtuigen en schepen. Het atelier van Leentje Linders is gevestigd in de voormalige Openbare Lagere School van Sijbekarspel. Om 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur geeft Leentje een demonstratie etsafdrukken.

In de Kerkebuurt, de oorspronkelijke dorpskern van Sijbekarspel, staat de boerderij van Sam en Sonja Vlaar aan de Westerstraat 33. Achter de 19e eeuwse voorgevel van deze stolpboerderij gaat een 18e eeuwse stolp verborgen. De kelder van de boerderij stamt zelfs al uit de eerste helft van de 17e eeuw. Een hele oude locatie dus met een rijke, veelzijdige geschiedenis. Tijdens diverse renovaties en werkzaamheden zijn hiervan sporen uit het verleden teruggevonden. De boerderij is tijdens de Open Monumentendag te bezichtigen.

Alle inwoners van de gemeente Medemblik ontvangen eind augustus de Open Monumenten Krant. Daarin staat van elke locatie die je kunt bezichtigen uitgebreide informatie. Deze locaties herkent u aan de Open Monumentenvlag. Ga deze dag op pad. Een unieke gelegenheid om kennis te nemen van de rijke historie van de gemeente Medemblik.

Noteer alvast:
9 september Open Monumentendag van 11.00-17.00 uur.
De boerderij van Sam en Sonja Vlaar-Vriend, Westerstraat 33
De NH-kerk van Sijbekarspel, Westerstraat 42
Het atelier van Leentje Linders, Westerstraat 43
24 november Najaarsbijeenkomst.