Oktober 2023

Open Monumentendag is goed verlopen. Het bestuur wil allen die aan deze dag hebben meegewerkt heel hartelijk bedanken. Toch zouden wij als organiserende vereniging graag zien dat meer dorpsgenoten de locaties en activiteiten gaan bezoeken die op deze speciale dag te bezichtigen zijn.

Het bestuur gaat zich nu richten op de voorbereidingen voor onze najaars-ledenbijeenkomst. We beginnen weer in de middag. Na ontvangst is er een interessante lezing over de groenteveiling van Medemblik. Veel agrarische producten, ook van land- en tuinbouwers uit onze dorpen, werden naar deze veiling gebracht. Voor de ruilverkaveling was er rondom Medemblik veel vaarland. De schuit was hierbij het ideale vervoersmiddel. Maar de tijden zijn veranderd. De lezing belicht de historie van het veilinggebeuren van toen.
Ook is er deze middag de uitreiking van het Skouwerkloppie. Deze wordt gegeven aan een persoon die zich inzet voor onze dorpsgemeenschap. Aan het slot van de bijeenkomst is er de presentatie van de Kroniek 2023. Ook nu weer een verzameling van mooie artikelen die hun oorsprong vinden in vroeger jaren. Geschiedenis leeft in deze snelle tegenwoordige tijd.

Wanneer u nu denkt, ik wil lid worden van de historische vereniging; u bent van harte welkom. Kosten lidmaatschap, inclusief Kroniek, bedragen €20,- per adres.
Informatie en opgaven per mail via info@lijnendoordetijd.nl of bezoek eens onze website.
Meer informatie over de ledenbijeenkomst is te lezen in de volgende dorpskrant.

Noteert u alvast de datum: 17 november 2023
Aanvang: 15.00 uur
Locatie: Dorpshuis de Vang