Oktober 2022

Op 10 september was Open Monumentendag,een geslaagde dag. Bij de kerken, de oude lagere school van Sijbekarspel met daarin het woonhuis en atelier van Leentje Linders en de boerderij ‘Zorg en Hoop’ van Rick en Rian van der Gulik, overal was de belangstelling groot. Op alle bezoekadressen was informatie over de geschiedenis van het gebouw. Het bestuur van de historische vereniging wil hierbij de eigenaren en vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

Onze volgende activiteit is de najaars-ledenbijeenkomst. We beginnen deze keer wat vroeger in de middag, om 15.00 uur. Na ontvangst is er een lezing van Peter Swart over de geboorte van Nederland. Met de opstand tegen de Spaanse overheersing in het Noorderkwartier begon in het jaar 1572 de omwenteling, die zou leiden tot de geboorte van Nederland als zelfstandige natie, nu 450 jaar geleden. 
De gebeurtenissen in die roerige jaren moeten voor de West-Friezen enorm ingrijpend zijn geweest. Een interessant verhaal.
Na de lezing is er de uitreiking van het ‘Skouwerkloppie’. Wie krijgt deze keer deze waardering voor zijn/haar inzet voor onze dorpsgemeenschap?
Ook is er de presentatie van de Kroniek 2022, ons jaarboek met ook deze keer prachtige verhalen over en van dorpsbewoners.
Leden ontvangen een uitnodiging. Noteer alvast de datum.
Vrijdag 25 november 2022 in Dorpshuis de Vang.
Aanvang: 15.00 uur met lezing van Peter Swart over De geboorte van Nederland.
De lezing is tevens toegankelijk voor belangstellenden, entree €5,- (inclusief een consumptie).

Interesse of lid worden van de historische vereniging?
De kosten bedragen €18,–, dit is inclusief de Kroniek.
Bezoek ook eens onze website www.lijnendoordetijd.nl

Namens het bestuur,
A.Vlaar-Oudeman