November 2022

Tijdens onze ledenbijeenkomst op 25 november 2022 in Dorpshuis de Vang zal Peter Swart een lezing geven getiteld: De Opstand in 1572.

Het jaar 1572 wordt gezien als het beginpunt van het ontstaan van Nederland, zoals we dat nu kennen. Maar het was ook een heel onzeker jaar voor de mensen die toen leefden. In korte tijd veranderde veel op religieus en bestuurlijk vlak. De Opstand zorgde voor spanningen, vluchtelingen, plunderingen en tweedeling onder de bevolking. Burgers in één dorp of stad werden vijanden van elkaar. Was je voor de Prins van Oranje (protestant) of voor de (katholieke) Spaanse Koning. Het was een angstig en rampzalig jaar, vooral in de dorpen.
In de lezing wordt een beeld geschetst van de gebeurtenissen in 1572. Wie waren de hoofdrolspelers? Waarom kwam er een Opstand? Hoe zag West-Friesland er toen uit en wat betekende dit allemaal voor de inwoners van Sijbekarspel en Benningbroek?

De lezing is voor iedereen toegankelijk.
Aanvang: 15.00 uur
Entree: €5,- inclusief koffie/thee

Voor leden en genodigden is er na de lezing een tweede gedeelte van de bijeenkomst. Dan volgt er de jaarlijkse uitreiking van het Skouwerkloppie. Deze oorkonde wordt gemaakt door Leentje Linders en is voor dorpsgenoten die zich inzetten voor het behoud van een leefbare dorpsgemeenschap.
Rond 17.30 uur is er soep met broodjes. Daarna volgt de presentatie van de Kroniek 2022.
Einde van de bijeenkomst is ± 19.00 uur.

Bent u geïnteresseerd in onze vereniging en/of dorpshistorie? Het lidmaatschap, inclusief de Kroniek kost €18,- per jaar. Of kom een keer kennismaken, bijv. door deze lezing bij te wonen.
Informatie vindt u op onze website www.lijnendoordetijd.nlof via telefoon 0229-591020.