November 2018

Najaarsbijeenkomst.

Op 23 november is onze ledenbijeenkomst. Deze is voor de eerste keer in Dorpshuis “de Vang”, omdat jammer genoeg het tijdperk “Roode Leeuw” voorbij is. We beginnen traditiegetrouw om 17.00 uur. Na ontvangst met koffie wordt u bijgepraat over de recente activiteiten van de Historische Vereniging.

Daarna is het tijd voor een uitgebreide broodmaaltijd. Het avondprogramma begint met het uitreiken van het “Skouwerkloppie”. Deze oorkonde is voor een inwoner van onze dorpen die van grote waarde is voor de dorpsgemeenschap. Wie deze eer krijgt is altijd weer een spannend moment.

 

Om 20.00 uur begint de avondlezing.

Onderwerp: De onderwaterzetting en wederopbouw van de Wieringermeer.

De heer de Vries van het Historisch Genootschap Wieringermeer zal in zijn lezing vertellen over de dramatische gevolgen van het onder water zetten van de Wieringermeer door de Duitsers in april 1945. Inwoners en onderduikers moesten evacueren, boerderijen en woningen werden vernield, de te velde staande gewassen, landbouwwerktuigen en huisraad gingen volledig verloren.
Al snel na de oorlog werd begonnen met de wederopbouw. Hoe dat in zijn werk ging zal ter sprake komen, evenals welke ontwikkeling de landbouw in de Wieringermeer tot nu toe heeft doorgemaakt.

Ook niet-leden zijn bij deze lezing van harte welkom.

 

Aan het einde van de avond is de presentatie van de jaarlijkse Kroniek. Het is ook deze keer een boekje geworden met veel informatie en mooie foto’s over gebeurtenissen in vroegere tijden. Leden ontvangen een uitnodiging.

 

Najaars-ledenbijeenkomst
Plaats: Dorpshuis “de Vang”, Molenstraat 42, 1654 KB  Benningbroek.
Datum: 23 november 2018
Aanvang: 17.00 uur
Aanvang avondlezing: 20.00 uur.

 

Opgave voor deelname aan de broodmaaltijd graag vóór 20 november bij Jelte Oosterkamp, telefonisch (0227 608415) of per email (info@lijnendoordetijd.nl).

De kosten van de broodmaaltijd inclusief twee consumpties zijn €17,50 per persoon.

U kunt voorafgaand aan de bijeenkomst contant betalen of vóór 15 november het bedrag overmaken op rekening NL38 RBRB 0790 164 647 t.n.v. Historische Vereniging ‘Lijnen door de tijd’.