Januari 2017

De Historische Vereniging begint vol goede voornemens aan het 13e verenigingsjaar. Wij proberen samen met leden en dorpsgenoten weer vele historische feiten en waardevolle verhalen van vroeger vast te leggen, zodat de geschiedenis van onze dorpen bewaard blijft. Een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk de Kroniek 2016.

Hierbij meteen weer een oproep aan dorpsgenoten; wat weet u nog van 50, 60, 70 jaar geleden? Probeer het eens op te schrijven, of vertel het aan ons, wij helpen u graag.

De eerstvolgende ledenactiviteit is de jaarvergadering op vrijdag 31 maart 2017. Verdere informatie en uitnodiging volgen. Op 3 juni a.s., de zaterdag voor Pinksteren, staat weer onze dauwtrapwandeling gepland. Noteer alvast deze datums.