Mei 2020

Zoals bij alle verenigingen en clubs zijn de regels ter bestrijding van het coronavirus ook van grote invloed op de activiteiten van onze historische vereniging. Wij houden geen jaarvergadering en het dauwtrappen gaat ook niet door. Jammer, want het was voor de twintigste keer, een jubileum. Maar we hopen op 2021!

Op 5 mei was de opening gepland van de tentoonstelling ’75 jaar Leven in Vrijheid’. Ook dit kan helaas niet doorgaan. Wanneer de tentoonstelling wel te zien zal zijn is nog onduidelijk.
In samenwerking met het Westfries Genootschap zijn tentoonstellingsborden gemaakt, met daarop afgebeeld regionale en lokale oorlogsgeschiedenis. Omdat geen van de historische verenigingen nu een tentoonstelling kan houden, plaatst het Westfries Archief deze borden op hun website.
De verhalen, foto’s en voorwerpen die de historische vereniging voor de tentoonstelling heeft gekregen, bewaren we zorgvuldig tot er betere tijden aanbreken en we ze alsnog kunnen tonen op onze tentoonstelling.

Naar de leden is een informatiebrief, een jaarverslag, een financieel verslag en een contributienota gegaan. Op deze manier legt het bestuur verantwoording af over het verenigingsjaar 2019.

 

Wij wensen iedereen sterkte toe in deze moeilijke tijd. Denk om elkaar en blijf gezond.

Het bestuur