Mei 2018

Op de jaarvergadering van 6 april jl. gaven de aanwezige leden hun goedkeuring aan het jaarverslag, de financiële jaarrekening en de begroting voor 2018. De contributie blijft €17,50 inclusief de Kroniek.
Een actueel en historisch moment is dat dit de laatste jaarvergadering is van de Historische Vereniging in Café De Roode Leeuw. Bob en Jantien hebben het café verkocht. Zij gaan heerlijk genieten van hun vrije tijd in Nieuwe Niedorp. Het café krijgt een andere bestemming. 18 jaar stonden Bob en Jantien voor ons klaar. Bob vertelde hoe blij ze waren toen zij dit café konden kopen. Het was een wens die uitkwam. Veel is er in die jaren gebeurd en nu is het tijd om het roer om te gooien. Het café is een historisch pand en Bob en Jantien hadden daardoor voor de Historische Vereniging een passend geschenk; een tafeltje met zwart geblakerde onderkant. Volgens de overlevering is deze gered bij een binnenbrand uit 1875! Dan kregen we ook nog een heel oude unieke vlotbrug (biljartspel) met groen bekleed en een ronde kant, wat zeldzaam is. De voorzitter bedankte hen voor dit cadeau en wenst hen nog een lang en gelukkig leven toe op hun nieuwe plek.

Na een korte pauze is de lezing van mevrouw Hieke Stapel. Zij vertelt over het begin van Hoorn als stad omstreeks de 13e eeuw. Veel hierover is bekend geworden bij opgravingen op de bouwlocatie voor de C & A-panden aan het einde van het Grote Noord. Uit West-Friesland kwamen de mensen met handel naar Hoorn. Dat gebeurde hoofdzakelijk met kleine bootjes over de rivier De Gouwe. Later kwamen de Denen over de Zuiderzee in de haven van Hoorn. Zij kwamen met magere ossen, die dan hier vetgemest op de Najaarskoemarkt weer werden verkocht. Zo ontstond er een levendige handelsstad. Hoorn kreeg in 1356/57 stadsrechten. De stad werd ommuurd met toegangspoorten. Er werden kerken gebouwd en er kwamen maar liefst negen kloosters.
In de 15e eeuw was er een bloeiende handel over de Oostzee. Schepen met graan, hout en luxe goederen wisten Hoorn te vinden.
In de 80-jarige Oorlog (1568-1648) stond Hoorn onder katholiek Spaans bewind. Echter de protestantse Oranjegezinden (700 man), slagen erin met hun kleine, maar handelbare scheepjes met een verrassingsaanval de Spanjaarden (1600 man) op de Zuiderzee te verslaan. Daardoor duurde deze oorlog hier slechts 5 jaar. Amsterdam werd pas 5 jaar later bevrijd.
In Hoorn zijn gevestigd een kamer van de V.O.C., van 1602 tot 1803; de W.I.C. 1621 (voornamelijk slavenhandel) en De Groenland Compagnie voor de walvisvangst. Zeker zo belangrijk als de V.O.C. was de Westfriese Admiraliteit. Voor hun vergaderingen en verblijf is het Statenlogement gebouwd in 1602.
De Grote zeevaart was gevaarlijk, denk aan gevechten en ziektes, en daardoor kwamen veel zeelieden niet meer thuis. Weduwen en wezen konden een beroep doen op de armenzorg en er waren weeshuizen en ziekenhuizen. Dit was eerst een taak van de kerken (St. Jansgasthuis) en later particulier en de overheid. Voorbeeld hiervan is de Villa, met de 1e, 2e en 3e klasse afdeling.
Dan is er nog de legende van de Maria van Hoorn; een eikenhouten Mariabeeld, dat ooit in een houten Kapel op de plaats van de Nooderkerk heeft gestaan. In 1566 teisterden beeldenstormers de kerk. Eén van hen sloeg de bijl in de voet van het beeld, maar kon de bijl er niet meer uit krijgen. Zij schrokken en vluchtten weg. Dit oude beeld kwam terug bij Sotheby’s in New York in 2007. Door grote inspanning, giften en schenkingen van inwoners is het gekocht en is Maria weer terug in Hoorn.
Hieke Stapel besluit haar boeiende lezing met verhalen over belangrijke personen, die in Hoorn hebben gewoond.

Dauwtrappen. Op zaterdag 19 mei is er voor de 13e keer een dauwtrap-wandeling. De route van ongeveer 2 uur gaat voornamelijk door weilanden en akkers. Het wordt weer een hele interessante route. We starten net als vorig jaar bij de boerderij De Beukenhof, Westerstraat 50, bij Anita en Jaap Bontekoning. Kosten €9,- p.p., contant voor de wandeling te voldoen. Opgave bij Annie Vlaar-Oudeman, tel. 0229-591020, of per mail: annievlaaroudeman@gmail.com. De start is om 5.30 uur met kopje koffie/thee. Na afloop is er ontbijt bij Café De Roode Leeuw.