Maart 2022

Nu er een einde lijkt te komen aan de vele coronaregels gaan we weer plannen maken voor het jaar 2022.

Allereerst na twee jaar is er weer een jaarvergadering. Deze zal worden gehouden op vrijdag 22 april. Daarin legt het bestuur verantwoording af over de afgelopen twee jaren. Na het officiële gedeelte is er een lezing/verhaal door Cees Stins. Hij vertelt hoe een familie uit de Wieringermeer in de laatste oorlogsdagen moest vluchten voor het opkomende water. Zij kregen gastvrij onderdak bij de familie Stins op het Hogeland.
De leden ontvangen een uitnodiging.
De lezing is vrij toegankelijk. Verdere informatie volgt nog.

 

De tweede datum is zaterdag 4 juni; dan plannen we onze dauwtrapwandeling. Dit houdt in dat we ’s morgens in de dauw wandelen over de weilanden en akkers en kennisnemen van de geschiedenis van het gebied.
Noteert u alvast deze data.
Dan hebben vele leden opgemerkt dat de kwaliteit van het drukwerk van de Kroniek 2021 onvoldoende was, met name veel foto’s waren te donker afgedrukt. Inmiddels is er een nieuwe druk rondgebracht. Voor geïnteresseerden is deze te koop bij De Winkel in het dorpshuis en bij de voorzitter Lou Klaver. Ook zijn hier nog Kronieken van voorgaande jaren, vol interessante verhalen, te koop voor € 5,-. Prijs van de Kroniek 2022 is €12,50.

Namens het bestuur Annie Vlaar-Oudeman

Telefoon Lou Klaver: 0229-591290
22 april: Jaarvergadering
4 juni: Dauwtrapwandeling