Maart 2021

Na een zeer koude sneeuwjacht, maar ook prachtige winterse dagen met schaats- en ijspret kwamen de herinneringen weer naar boven over de koude winters van vroeger.
De sneeuw smelt weer, de temperatuur stijgt. Daarom zoeken we met velen de buitenlucht op. Eigenlijk de meest veilige activiteit die we kunnen gaan doen in de nog steeds voortdurende Corona-tijd.
Als u toch naar buiten gaat, is het leuk en zinvol om er een doel aan te verbinden. Dat is meedoen met de verkiezing van het mooiste bedrijfsgebouw van West-Friesland.

Het Westfries Genootschap organiseert in 2021 de verkiezing van het mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland. Het betreft nieuwe bedrijfsgebouwen en bedrijfsgebouwen die gerestaureerd of ingrijpend verbouwd zijn.

Weet u binnen de Westfriese Omringdijk een bedrijfsgebouw dat voor de benoeming tot het mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland in aanmerking komt, doe dan mee aan de verkiezing!

1eronde
Deelname is eenvoudig. Stuur een foto in van het bedrijfsgebouw en van de omgeving van het gebouw. Zet bij uw inzending het adres van het bedrijfsgebouw en de naam en het adres van u zelf.
De nieuwbouw, verbouw of restauratie moet in de periode 2011 tot en met 2020 hebben plaatsgevonden.
Inzenden kan per post en per mail tot 1 april 2021.
Postadres: Postbus 2125 1620 EC Hoorn
E-mailadres contact@westfriesgenootschap.nl

Nominatie door deskundige jury
Na 1 april beoordeelt een deskundige jury de inzendingen. De jury kijkt naar de volgende aspecten:
1.uitstraling 2. materiaalgebruik (bijvoorbeeld kwaliteit) 3. kleurgebruik (in samenhang met de omgeving) 4. context (passend in omgeving, zowel stedenbouwkundige als landschappelijke inpassing) 5. Mate van duurzaamheid (bijvoorbeeld materiaalgebruik, energiegebruik).
De jury zal maximaal vier bedrijfsgebouwen nomineren.

2eronde
De nominaties worden in juni bekend gemaakt en op onze website geplaatst.
Daarna kan iedereen tot 15 augustus stemmen op haar of zijn favoriet.

Prijsuitreiking
Zaterdag 4 september, Westfriezendag, wordt de winnaar bekend gemaakt.
De winnaar krijgt een oorkonde en wordt vermeld in het jaarboek van het Westfries Genootschap.

Algemeen
Bij deelname gaan de inzender en de eigenaar van het bedrijfsgebouw akkoord met de spelregels.
Bij deelname geeft de inzender van de foto het Westfries Genootschap toestemming de foto’s en teksten te gebruiken voor publicatiedoeleinden die verband houden met deze verkiezing.
Het volledige regelement is te vinden op de website van het Westfries Genootschap
www.westfriesgenootschap.nl
Met deze verkiezing vraagt het Westfries Genootschap blijvende aandacht voor behoud en versterking van het Westfriese erfgoed. Mooie gebouwen maken Westfriesland mooier.
Het Westfries Genootschap ziet graag dat zowel bij nieuwbouw als bij verbouw van een bedrijfsgebouw er een toegevoegde waarde is. Houd Westfriesland mooi!

Zoekt u een cadeautje? Wat te denken van een Dorpsdruppie of de prachtige Kroniek 2020, te verkrijgen bij onze voorzitter Lou Klaver, Westerstraat 67 of in het Dorpswinkeltje in het Dorpshuis. Kroniek incl. lidmaatschap €18,-
Bezoek eens onze website: www.lijnendoordetijd.nl
Mailadres: info@lijnendoordetijd.nl