Maart 2018

Vrijdag 6 april 2018 houdt de Historische Vereniging weer haar jaarvergadering. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten en de financiën over het afgelopen jaar.

Aansluitend is er een lezing, verzorgd door mevrouw Hieke Stapel, over “Het ontstaan en de ontwikkeling van Hoorn”. Mevrouw Stapel was 11 jaar werkzaam bij het Westfries Museum, op de afdeling Educatie. Daarnaast is zij sinds 1985 gids van de Vereniging Oud Hoorn. In haar lezing schetst zij een beeld van de geschiedenis van Hoorn door de eeuwen heen, denk maar eens aan de handel, de V.O.C., de kloosters, de zieken- en armenzorg en de meest markante personen uit deze stad.

Datum: vrijdag 6 april 2018 in café De Roode Leeuw, Benningbroek.
Aanvang vergadering: 19.30 uur, zaal open om 19.15 uur.
Aanvang lezing: + 20.15 uur.

Leden ontvangen een uitnodiging; belangstellenden zijn welkom.