Juni 2022

Op 22 april jl. hielden wij sinds twee jaar weer onze jaarvergadering. De opkomst was goed; 44 leden. Zowel de jaarverslagen, het financieel verslag, de voorgestelde begroting en contributie kregen de goedkeuring van de leden.
Bij de bestuursverkiezing was Jelte aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten.
Lou, onze voorzitter, was ook aftredend, maar niet herkiesbaar.
Lou was het laatste bestuurslid van het oprichtingsbestuur van 19 jaar geleden. Onder zijn leiding groeide de vereniging en werden vele activiteiten georganiseerd. Deze hadden allemaal een link met de doelstelling van de historische vereniging, namelijk de geschiedenis van Sijbekarspel en Benningbroek en omgeving levend te houden.
Lou zorgde o.a. altijd voor het ‘beeld en geluid’. Voor elke bijeenkomst had hij wel een film of interview. In de beginjaren van de vereniging heeft Lou samen met Peter Sasburg een dorpsfilm gemaakt; een mooi document waarin het dagelijks leven van dorpsgenoten werd vastgelegd. Gelukkig heeft hij toegezegd dat de vereniging altijd een beroep op hem mag blijven doen.
Ook zijn vrouw Nel stond altijd klaar voor de vereniging. Wij zullen ze missen, maar de ‘lijnen’ blijven gelukkig bestaan. Nel kreeg mooie bloemen en Lou een ‘Happen-en-Trappen-cadeaubon’. Daarnaast neemt het bestuur tijdens een etentje afscheid van Lou en Nel.
Lou bedankte de leden en het bestuur voor de fijne en goede samenwerking. Er is veel gebeurd in al die jaren dat hij voorzitter was, maar zo zei hij: “dat kan alleen als je het samen doet.”

Na de pauze vertelde Cees Stins het verhaal van de familie Haverkamp uit de Wieringermeer, die in 1945 bij zijn grootouders onderdak kregen. Zij vluchtten voor het opkomende water. Een indrukwekkend verhaal met foto’s erbij. Het tweede deel van zijn verhaal ging over zijn moeder, die in een polder nabij Nijmegen langs de Waal woonde en ook moest vluchten voor oorlogsgeweld en water. Na de oorlog trouwde zij met de vader van Cees en ging woning op de boerderij op het Hogeland. Zij bracht verhalen mee, die identiek waren aan die van de familie Haverkamp. Toeval bestaat!

Het bestuur is na het vertrek van Lou op zoek naar versterking binnen ons bestuur. Dit kan ook door eerst een poosje voor proef mee te draaien. Geschiedenis is hot en wat is er mooier dan de plaatselijke geschiedenis te ontdekken en daar omheen activiteiten te organiseren.
Of bent u nog geen lid? Maak kennis met onze vereniging voor €18 per jaar. Jaarlijks organiseren wij twee bijeenkomsten, diverse activiteiten en ons jaarboek de Kroniek wordt eens per jaar uitgegeven. Opgave bij het bestuur op 0229-591020 of bezoek de website van www.lijnendoordetijd.nl.

Op 4 juni organiseren wij voor de 15ekeer een dauwtrapwandeling. Deze staat in het teken van het ontstaan van ons gebied. We lopen door weilanden en akkers. Stevig schoeisel of laarzen is aan te bevelen.
We starten met een kop koffie of thee, lopen een tocht van een kleine 2 uur en eindigen met het traditionele ontbijt. Deze keer zijn we te gast bij Aris en Claudia Appel. Zij zullen ons vertellen over hun bedrijf.

Locatie: start en afsluitend ontbijt op Dr. De Vriesstraat 28
Datum: 4 juni 2022
Tijd: 5.30 uur ontvangst met koffie en thee
Kosten: € 8,–, te voldoen bij aankomst.

U kunt zich opgeven tot 2 juni per telefoon: 0229-591020 of per email: annievlaaroudeman@gmail.com