Januari 2024

De Kerstdagen en Oud- en Nieuwjaarsdag zijn alweer voorbij. Allereerst wenst het bestuur van de historische vereniging onze leden en inwoners van onze dorpen een voorspoedig 2024.
In deze periode is het gebruikelijk dat je terugkijkt naar het voorbije jaar. Dan voel je blijdschap, dankbaarheid, maar ook verdriet. Ook in het nieuwe jaar zal het van het eerste belang zijn dat we naar elkaar omzien. Zo is er het gezegde ‘Gedeelde smart is halve smart, maar gedeelde vreugde is dubbele vreugde’. 

Als vereniging kijken we terug op een mooi jaar. Een beknopte opsomming:
Eerst de jaarvergadering met de sprankelende lezing van Dieuwertje Duin over stolpen.
We hebben twee nieuwe bestuursleden: Pieter Gorter en Diny Hogenstijn.
Op Pinksterzaterdag voerde de dauwtrapwandeling ons rondom het kerkje in Sijbekarspel.
Ook waren we vertegenwoordigd op de Zomermarkt op het grasveld bij deze kerk. 
Open Monumentendag had als thema: Levend, ofwel Immaterieel Erfgoed. Op deze dag was er ook weer een stolp ‘te kijk’.
Tijdens de najaarsbijeenkomst werd een lezing gegeven over de opkomst van de tuinbouwveilingen en Cor Vlaar ontving zeer verdiend het ‘Skouwerkloppie’.
Tot slot de Kroniek 2023. Heeft u ervan genoten? Wij als bestuur wel!

Zitting nemen in een bestuur is leuk. Het verruimt je blik. Het is toch een beetje omzien (vroeger) naar elkaar (heden). Dat is belangrijk voor het leefbaar houden van onze dorpen.

Heeft u belangstelling voor onze vereniging? Stuur een berichtje naar info@lijnendoordetijd.nl of bezoek onze website www.lijnendoordetijd.nl.

Namens het bestuur,
Annie Vlaar-Oudeman