Januari 2022

Als we dit schrijven moeten de Kerstdagen nog beginnen. Als u het leest zijn ze om, maar de tekst voor de dorpskrant moet nu eenmaal vroeg worden ingeleverd. Dus het bestuur van de historische vereniging wenst achteraf dat u gezellige Kerstdagen hebt gehad en dat 2022 een jaar voor u en ons wordt, waarin er oplossingen komen voor ons aller Covid-probleem. Maar met name wensen wij dat u zelf gezond blijft en dat u vreugde en geluk ervaart in de dingen die nog wel kunnen.

Eind november is de Kroniek 2021 bij alle leden bezorgd. Hopelijk heeft het wat uurtjes leesplezier gegeven en is het geheugen over onze dorpshistorie weer wat opgefrist. Meestal komen er dan herinneringen naar boven drijven. Het zou zo leuk zijn voor ons als redactie van de Kroniek, wanneer u die eens opschrijft en met ons deelt. Dan kijken we samen hoe we hier een vorm voor kunnen vinden voor plaatsing in de Kroniek van 2022.

Het zal u bij het lezen van de Kroniek zijn opgevallen dat veel foto’s helaas niet duidelijk zijn. Dit komt omdat er problemen waren met de juiste inkt. Het bestuur zoekt nog naar een oplossing, in overleg met de drukker. Hoe, dat hoort u nog.

 

Voor 2022 hoopt het bestuur op een goed verenigingsjaar, waarin we elkaar op de vaste bijeenkomsten weer kunnen ontmoeten. Wanneer we ons nu aan de regels houden en gezond blijven komt het vast wel weer goed in dit nieuwe jaar.

 

Het bestuur