Januari 2018

Op 24 november jl. werd op de drukbezochte ledenavond van de Historische Vereniging ‘Lijnen door de tijd’ een lezing gehouden door medewerksters van het Westfries Archief. Sanne Maasbach en Elsbeth Groothedde verzorgden een presentatie over de Westfriese kaart en de Westfriese geschiedenis. Zij brachten ook een bijzonder cadeau mee: de onlangs gereed gekomen inventarissen van de oudste archieven van Sijbekarspel en Benningbroek.

Het alleroudste stuk, een charter, is het stadsrecht van de stede Sijbekarspel van 2 februari 1414. Niet alleen Sijbekarspel en Benningbroek ontvingen toen stadsrechten van de graaf van Holland, hertog Willem VI van Beieren. Op dezelfde dag ontstonden bijvoorbeeld ook de stede Abbekerk en de stede Westwoud, maar daarvan is het originele stadsrecht niet bewaard gebleven. Van de stede Sijbekarspel dus wel en dat is heel bijzonder. Wel zal het stadsrecht gerestaureerd moeten worden voordat geïnteresseerden het weer kunnen bekijken.

Ook van de dorpsarchieven van Benningbroek en Sijbekarspel zijn veel stukken in slechte staat. Maar het merendeel kan nu eindelijk op de studiezaal worden geraadpleegd. Voor stamboomonderzoekers zijn bijvoorbeeld de achttiende-eeuwse belastingregisters interessant. Wat vóór de inventarisatie bekend stond als ‘oud-archief van Sijbekarspel’, bleek te bestaan uit drie afzonderlijke archieven, te weten:

* 1.Archief van de stede Sijbekarspel (1414-1811)

* 2.Dorpsarchief van Sijbekarspel (1548-1811)

* 3.Dorpsarchief van Benningbroek (1553-1811)

De inventarissen staan inmiddels ook op internet.

Voor zover de lezing van het Westfries Archief.

Op 16 januari 2018 staat weer een foto-scanmiddag gepland van 14.00 tot 16.00 uur. Heeft u oude foto’s van dorpsgezichten of dorpsgenoten, neem ze mee, wij scannen de foto’s en u kunt meteen de foto weer mee naar huis nemen. Het zou zinvol zijn de beschikbare informatie betreffende namen, plaatsen en/of datum reeds thuis voor ons op te schrijven. U bent van harte welkom op Westerstraat 78, Sijbekarspel.

Het bestuur van de Historische Vereniging ‘Lijnen door de tijd” wenst eenieder een goed en gezond 2018.