Februari 2019

Het nieuwe jaar is begonnen en het bestuur heeft voor de eerste keer vergaderd. Het werd ook een korte terugblik op de najaars-ledenbijeenkomst.
De opkomst was groot en er was nog veel extra belangstelling voor de lezing van Fred de Vries over de ontwikkeling van de Wieringenmeer. Daardoor was de zaal eigenlijk te klein. Het was onze eerste keer in het dorpshuis en het personeel heeft zijn uiterste best gedaan om de verzorging zo goed mogelijk te doen. Dat we niet in de grote zaal terecht konden kwam, omdat op het laatste moment bleek dat de grote zaal niet beschikbaar was. Daar moesten voorbereidingen getroffen worden voor de Sinterklaasmiddag van de volgende dag. Bij onze volgende bijeenkomst zullen we proberen dat beter op elkaar af te stemmen.

Begin april is de jaarvergadering. De datum hiervoor staat nog niet vast. De leden krijgen een uitnodiging.

De datum van de dauwtrapwandeling is al wel bekend: zaterdag 8 juni.