Februari 2018

Het nieuwe jaar is begonnen. Wij als bestuur van de historische vereniging gaan ons best doen er een goed verenigingsjaar van te maken.
Op vrijdag 6 april 2018 houden wij onze jaarvergadering. Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

De scanmiddag op 16 januari jl. is zeker geslaagd te noemen; een gezellige middag die ons weer mooi beeldmateriaal heeft opgeleverd, dat wij kunnen opnemen in de beeldbank.
Sinds november vorig jaar is de beeldbank van onze vereniging op internet te zien (ga naar www.lijnendoordetijd.nl en klik vervolgens op foto’s in het keuzemenu). De beeldbank is een prachtig middel om het verleden van onze dorpen vast te leggen en voor iedereen bereikbaar te maken.
Het invoeren van foto’s en de bijbehorende gegevens is een enorme klus. Wij zoeken enthousiaste mensen die ons daarbij willen helpen. Wanneer u de beschikking heeft over een computer met internetaansluiting kunt u al een bijdrage leveren. U hoeft geen speciale kennis te hebben van computerprogramma’s, want alle informatie kunt u in standaard formulieren invoeren. U hoeft er zelfs de deur niet voor uit. U kunt uw werkzaamheden verrichten op uw eigen computer, wanneer het u zelf het beste uitkomt. Wilt u ons helpen met het uitbreiden en verbeteren van de beeldbank, stuur dan een mail naar info@lijnendoordetijd.

Van het Historisch Genootschap Westfriesland kregen wij het volgende bericht:
‘In februari en maart is er een cursus “Kennismaken met Westfriesland”. Tijdens de cursus worden uiteenlopende onderwerpen behandeld betreffende cultuur en historie, zoals het ontstaan van West Friesland, stolpboerderijen, land en water, handel en nijverheid, gewoontes en gebruiken, dialect, streekdracht en sieraden. De cursus is in het eigen Timmermansgildehuis in Hoorn, door verschillende inleiders, steeds van 20.00 tot 22.00 uur. De data zijn maandag 12, 19 en 26 februari en maandag 5 maart. Kosten € 35,-, incl. koffie/thee. De cursus is voor iedereen die belangstelling heeft voor West Friesland. Inlichtingen en opgave 0229-217121 of mail naar contact@westfriesgenootschap.nl.’
De uiterste datum van opgave is speciaal voor ons iets verlengd; van 31 januari naar 5 februari. Geef u snel op, want vol is vol.

Noteer de volgende data:
6 april: Jaarvergadering in café De Roode Leeuw
19 mei: Dauwtrappen.