Open monumentendag

Start date: 11 september 2021

End date: 12 september 2021

Er zijn twee activiteiten georganiseerd voor Open Monumentendag: een in de Protestantse kerk van Sijbekarspel en een in de stolpboerderij ‘Akerendam’

 

Naam: Protestantse kerk
Adres: Westerstraat 42, 1655 LB Sijbekarspel
Status: Rijksmonument
Activiteit:  Expositie van de (uitgestelde) tentoonstelling 75 jaar Vrijheid.
Openingstijd: zaterdag 11 – 17 uur; zondag 14 – 17 uur

Naast algemene informatie over WO II in West-Friesland wordt aandacht besteed aan wat de oorlog teweegbracht in Sijbekarspel en Benningbroek. Aspecten als onderduik, verzet en bevrijding komen aan de orde. Er wordt stilgestaan bij de omgekomen inwoners en hoe het was om in de oorlog te trouwen. Twee dorpsgenoten vertellen op video hun herinneringen aan de oorlog. Tevens is het aangrijpende verhaal van Cees Stins over evacués uit de Wieringermeer te beluisteren.

De kerk dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 12e eeuw en was van oorsprong een vereenvoudigde uitgave van de Michaëlskerk op Wieringen.
In de 15e eeuw werd er een bakstenen toren voor geplaatst. Honderd jaar later werden de muren een meter opgetrokken om de huidige gotische ramen te kunnen plaatsen.
De gesneden panelen in de preekstoel dateren uit de 17e eeuw. Hierin zijn het wapen van Sijbekarspel in het midden en die van Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Alkmaar te herkennen.
De koperen kaarsenkronen en de doopboog stammen ook uit die periode.

 

Naam: Stolpboerderij “Akerendam”
Adres: Westerstraat 79, 1655 LG Sijbekarspel
Activiteit: rondleiding
Open: alleen tijdens de rondleiding om 12.00 en 15.00 uur

Deze West-Friese langhuisstolp is vermoedelijk gebouwd rond 1600. Vele bewoners, waaronder Adriaan Huygens aan het begin van de 19eeeuw, hebben in deze mooie boerderij gewoond.
De vorige bewoonster heeft de stolp zoveel mogelijk in oude stijl gerenoveerd en al is het geen monument, het heeft wel monumentale allure.
De huidige eigenaresse, Willemieke Ottevanger, woont in het voorhuis en haar moeder Willy woont in een kleinere stolp die deels ook bewoond wordt door Mia en Dickie, een zwarte resp. rode Lakenvelder. Daarnaast wonen er nog zes Ouessant schaapjes, twee mini varkens Jutta en Julius, zes cochin kippen en een poes die het huis het langst kent.
Leuk om met kleine kinderen te komen. Er zijn twee mogelijkheden voor een rondleiding om 12 uur en om 15 uur.