Najaarsbijeenkomst

Date: 16 oktober 2019

De ledenbijeenkomst van de Historische Vereniging Sijbekarspel-Benningbroek ‘Lijnen door de tijd’ wordt gehouden op vrijdag 15 november 2019 in Dorpshuis de Vang

 

Het programma ziet er als volgt uit:

vanaf 17.00 uur    Ontvangst met koffie/thee

17.30 uur             Welkomstwoord door de voorzitter

.                              Beelden van recente activiteiten van de vereniging

18.00 uur             Broodmaaltijd

19.00 uur             Aanvang avondprogramma

.                              Uitreiking ‘Skouwerkloppie’
.                              Presentatie van de Kroniek 2019

20.00 uur            Lezing door de heer Gerard de Vries over stadsarchitect A.T. van Wijngaarden.

21.30 uur             Uitreiking van de Kroniek

Na afloop is er gelegenheid om nog gezellig wat met elkaar te drinken.

 

Voor het avondgedeelte komt de heer de Vries vertellen over zijn pas verschenen boek, De architect A.T. van Wijngaarden (1819-1900), een eclectische signatuur in het West-Friese landschap.
Van Wijngaarden is de architect van veel belangrijke gebouwen in West-Friesland. Deze zijn te herkennen aan een eigen stijl. Ook in Benningbroek en Sijbekarspel staan gebouwen, die door hem zijn ontworpen.
De architect Van Wijngaarden is een voorvader van de echtgenote van de auteur/spreker.

 

Opgave voor deelname aan de broodmaaltijd graag vóór 13 november bij Jelte Oosterkamp, telefonisch (0227 608415) of per email (info@lijnendoordetijd.nl).

De kosten van de broodmaaltijd en twee consumpties zijn €18,00 per persoon.

U kunt voorafgaand aan de bijeenkomst contant betalen of vóór 15 november het bedrag overmaken op rekening NL38 RBRB 0790 164 647 t.n.v. Historische Vereniging ‘Lijnen door de tijd’.