Najaarsbijeenkomst

Date: 23 november 2018

Time: 17:00 - 22:00 uur

Location: Dorpshuis de Vang

De najaarsbijeenkomst is op vrijdag 23 november in Dorpshuis de Vang.
Vanaf 17:00 uur staat er een kopje koffie/thee voor u klaar.
Daarna ziet het programma er als volgt uit:

17.30 uur             Welkomstwoord door de voorzitter

Beelden van recente activiteiten van de vereniging

18.00 uur             Broodmaaltijd

19.30 uur             Aanvang avondprogramma

Uitreiking ‘Skouwerkloppie’

20.00 uur            Lezing over de onderwaterzetting en de wederopbouw van

de Wieringermeer door de heer Fred de Vries

21.30 uur             Presentatie van de Kroniek 2018

Na afloop is er gelegenheid voor een gezellige nazit.

 

De onderwaterzetting en wederopbouw van de Wieringermeer.

Fred de Vries van het Historisch Genootschap Wieringermeer zal in zijn lezing vertellen over de dramatische gevolgen van het onder water zetten van de Wieringermeer door de Duitsers in april 1945. Inwoners en onderduikers moesten evacueren, boerderijen en woningen werden vernield, de te velde staande gewassen, landbouwwerktuigen en huisraad gingen volledig verloren.
Al snel na de oorlog werd begonnen met de wederopbouw. Hoe dat in zijn werk ging zal ter sprake komen, evenals welke ontwikkeling de landbouw in de Wieringermeer tot nu toe heeft doorgemaakt.

Opgave voor deelname aan de broodmaaltijd graag vóór 20 november bij Jelte Oosterkamp, telefonisch (0227 608415) of per email (info@lijnendoordetijd.nl).
De kosten van de broodmaaltijd inclusief twee consumpties zijn €17,50 per persoon.
U kunt voorafgaand aan de bijeenkomst contant betalen of vóór 15 november het bedrag overmaken op rekening NL38 RBRB 0790 164 647 t.n.v. Historische Vereniging ‘Lijnen door de tijd’.