Ledenbijeenkomst 25 november 2022

Date: 31 oktober 2022

We beginnen dit jaar al in de middag en sluiten het programma omstreeks 19.00 uur af.  De bijeenkomst wordt gehouden in Dorpshuis de Vang.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur             Ontvangst met koffie/thee

15.00 uur             Lezing Peter Swart: De Opstand van 1572 in 15 archiefstukken

16.30 uur             pauze met drankje naar keuze

17.15 uur             Skouwerkloppie

17.30 uur             Broodmaaltijd

18.30 uur             Presentatie van de Kroniek 2022

19.00 uur             Afsluiting en nazit

De Opstand van 1572 in 15 archiefstukken
Het jaar 1572 wordt gezien als het beginpunt van het ontstaan van Nederland zoals we dat nu kennen. Maar het was ook een heel onzeker jaar voor de mensen die toen leefden. In korte tijd veranderde er veel op religieus en bestuurlijk vlak. De Opstand zorgde voor spanningen, vluchtelingen en plunderingen. Voor velen, zeker in de dorpen, was 1572 een rampzalig jaar.
In de lezing wordt een beeld geschetst van de gebeurtenissen in 1572: wie waren de hoofrolspelers, waarom ontstond er een opstand en wat betekende dit allemaal voor de inwoners van onder andere Sijbekarspel en Benningbroek. De spreker doet zijn verhaal aan de hand van historische bronnen uit het Westfries Archief. 

Entree voor de lezingis €5,- (incl. koffie). Voor het hele programmawordt een bijdrage van €15,- p/p gevraagd.

Opgave voor deelname aan de broodmaaltijd graag vóór 21 november bij Jelte Oosterkamp, telefonisch (0227 608415) of per email (info@lijnendoordetijd.nl).
U kunt aan de zaal contant betalen of vóór 21 november het bedrag overmaken op rekening NL38 RBRB 0790 164 647 t.n.v. Historische Vereniging ‘Lijnen door de tijd’.