Ledenbijeenkomst

Date: 10 september 2021

Alle leden worden van harte uitgenodigd voor de ledenbijeenkomst op vrijdagmiddag 10 september 2021.
De bijeenkomst staat in het kader van de uitgestelde tentoonstelling ’75 jaar Vrijheid’.

Het programma ziet er als volgt uit:
vanaf 14.30 u     ontvangst met koffie en thee
15.00 u                opening van de tentoonstelling ‘75 jaar Vrijheid’ door Jan Smit
15.15 u                 een verhaal over evacués uit de Wieringermeer verteld door Cees Stins
vanaf 16.00 u     informele deel met een drankje en fris en gelegenheid de tentoonstelling te
bekijken

Wilt u naar deze bijeenkomst komen, dan graag van tevoren opgeven bij Lou Klaver (0229 591290), Annie Vlaar-Oudeman (0229 591020) of via de mail (info@lijnendoordetijd.nl).
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Graag tot zien op

vrijdag 10 september 2021
kerkje van Sijbekarspel

vanaf 14.30 uur