December 2021

November is een drukke maand voor het bestuur van de historische vereniging. De Kroniek 2021 moet klaar zijn en we organiseren onze najaarsledenbijeenkomst.
Op die bijeenkomst reiken we het ‘Skouwerkloppie’ uit aan een dorpsgenoot, die dat volgens het bestuur verdiend heeft. We presenteren de kroniek, er is een lezing en een broodmaaltijd. Allemaal mooie gebeurtenissen, die we graag met elkaar willen delen tijdens de ledenbijeenkomst.

Maar gezien het oplopende aantal corona-besmettingen en de aangescherpte corona-maatregelen heeft het bestuur gemeend dat het niet verantwoord is de ledenbijeenkomst door te laten gaan.
Bovendien draagt een nazit op 1,5 meter niet echt bij aan een gezellig bijeenzijn, iets dat we heel belangrijk vinden.

We hebben wel een kroniek voor u. Hij staat weer vol met verhalen, soms met een hele oude historie en soms verhalen met herinneringen uit de tijd waarvan de ouderen zullen zeggen “Oh ja!”, maar de jongeren “Was het zo?”.

Zo is er het verhaal van Anneke Helder, waarin ze begint met: “Mijn vader had in zijn verzameling een gouden munt, met daaraan verbonden een bijzondere geschiedenis, die eeuwen teruggaat.”
Net zoals de geschiedenis van de kogelpot, die gevonden is op het land van Appel. Wel 1000 jaren lag hij in ruste aan de kant van een slootje.
Gré Mantel, één van onze vaste schrijvers, heeft veel gegevens verzameld over het Elbapad. Ze eindigt haar artikel met de vraag: “wie weet hier nog meer van?”
Dan komen we bij de meer recente herinneringen. Truus Verhoef vertelt uitgebreid over molen ‘de Haan’ en het leven als molenaarsechtpaar. Cees Bakker kwam ook bij Anne en Truus Verhoef, want hij is bezig de geschiedenis van de plaatselijke brandweer op te schrijven. De vader van Cees, Simon Bakker, en Anne Verhoef waren beiden bij de vrijwillige brandweer Sijbekarspel-Benningbroek.
Ergens halverwege de Westerstraat stond eens de boerderij ‘Hoeve Wiron’. Haar bewoners worden beschreven in het artikel van Rina Wit en Maureen Hulshoff.
Derk Mekkering, die zijn jeugd doorbracht aan het begin van Sijbekarspel, toont ons aan de hand van foto’s en zijn verhalen hoe het ‘Noordeinde’ is veranderd.
Oud dorpsgenoot Teo Bok is een nieuwkomer in de lijst van schrijvers; hij vertelt over zijn jeugd, zijn arbeidsverleden en meer.
Dan is er Het Hogeland. Hier woonde mevr. Riet Zwagerman-Moeijes, onlangs overleden op 89 jarige leeftijd. Onze bestuursleden Lida en Maureen schreven haar levensverhaal op, mede aan de hand van een interview met Riet dat Lou gefilmd heeft.
Van Gerianne Helder ontvingen wij weer een bijdrage in het Westfries, deze keer over de koperen bruiloft van haar ouders.
We rijden er allemaal weleens langs: de keersluisjes langs de A.C. de Graafweg. Het zijn er in totaal vijf en Trudy Schouwe-Schouten beschrijft ze allemaal in haar artikel dat we over mochten nemen uit het jaarboek van de Cromme Leeck.
We geven met foto’s een terugblik op onze tentoonstelling ’75 Jaar Vrijheid’ en wie weet nog wat een bevrijdingsrok was?

Dus absoluut is deze Kroniek het lezen waard. Ook om te bewaren, zodat de geschiedenis niet verdwijnt. Voor de komende feestdagen is het een mooi cadeau, verkrijgbaar bij de voorzitter Lou Klaver, tel. 0229-591020 en in De Winkel in het dorpshuis.

Wij wensen u veel leesplezier,
Het bestuur van de Historische Vereniging Sijbekarspel Benningbroek, Lijnen door de tijd