December 2018

Skouwerkloppie 2018 voor Barry Nieuwenhuis.

 

De najaarsledenbijeenkomst van de historische vereniging is voor de eerste keer in De Vang, dit omdat ons stamcafé De Roode Leeuw er niet meer is. Na het welkom van de voorzitter worden filmbeelden getoond van recente activiteiten van de vereniging en foto’s van de stolpen in onze dorpen. Traditiegetrouw is er daarna een heerlijke broodmaaltijd.

Dan is het tijd voor het verrassingselement van de vereniging: het uitreiken van het Skouwerkloppie. Dit is een unieke, mooie oorkonde gemaakt door Leentje Linders. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die met grote inzet het verenigingsleven stimuleert, mensen samenbindt en sterk betrokken is bij het dorpsgebeuren. Dit jaar komt deze toe aan een duizendpoot-vrijwilliger. Hij is

voorzitter van de Carnavalsvereniging,

voorzitter van de Oranjevereniging,

actief bij de bouw Carnavalswagens, Sinterklaasoptocht, het Huttendorp, de Rommelmarkt en de Kermis,

20 jaar Brandweervrijwilliger.

Het veertiende ‘Skouwerkloppie’ wordt gegeven aan Barry Nieuwenhuis.
Barry was blij verrast met deze blijk van waardering en de oorkonde zal dan ook een mooi plekje in zijn huis krijgen.

 

Om 20.00 uur verzorgt Fred de Vries een lezing over de ontwikkeling, onderwaterzetting en wederopbouw van de Wieringermeer. De polder viel droog op 21-8-1930. In korte tijd is dit gebied herschapen in een landstreek van vruchtbare akkers met boerderijen, huizen, scholen en kerken, met een rijk maatschappelijk en kerkelijk leven voor allen. Die saamhorigheid bleek van groot belang bij de wederopbouw na de onderwaterzetting door de Duitsers op 17 april 1945. Een zeer boeiende lezing met beelden en verhalen die we nog niet kenden.

 

Tot slot de presentatie van de Kroniek 2018, met mooie verhalen over en door dorpsgenoten geschreven. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Bert Mantel. Hij deed onderzoek naar de Zuivelfabriek ‘Rosita’. Peter Feld doet zijn verhaal over de Kwekerij ‘Rosita’. Gré Mantel schrijft een artikel over Gerrit Bossen, de gemeentesecretaris van Sijbekarspel en Midwoud. Rinze Brouwer vertelt over zijn werkzame leven bij de firma Sasburg. Rob Bijpost verhaalt over zijn jeugdherinneringen aan de Kerkebuurt in Sijbekarspel. Dat doet ook Derk Mekkering over zijn geboortehuis. Cees Bakker vertelt over familieleden in de eerste oorlogsjaren. Bakkerijen in de 18e en 19e eeuw, daarover schrijft Louis de Boer. Het levensverhaal van Margje Jonker is opgeschreven en samengevat in een artikel. Onze trouwe schrijver Evert Oudt is overleden, maar had nog een verhaal op de plank liggen. Verder S60, een renteniershuis met historie, door Willemijn Bos. Kortom, een Kroniek met waardevolle verhalen. Wellicht een mooi cadeau voor de december-feestdagen. Te verkrijgen bij het Winkeltje in het dorpshuis en bij Lou Klaver, tel. 591290. Prijs € 14,–.

Het bestuur wenst eenieder mooie Kerstdagen en een prettige jaarwisseling.