Juni 2023

In de maand mei is traditiegetrouw onze dauwtrapwandeling op de zaterdag voor Pinksteren. Voor het bestuur zijn de voorbereidingen in volle gang. De route moet vooraf worden verkend, wat zijn de knelpunten en waar gaan we de wandelaars iets vertellen over de geschiedenis? Wie gaat dat doen? Gelukkig hebben enkele leden hulp toegezegd. Wanneer u dit leest is de wandeling alweer geweest. We duimen voor goede weersomstandigheden. Onze volgende taak is het organiseren van Open…

Lees meer..

Mei 2023

De jaarvergadering.De opkomst was goed; 42 leden. Plaatsvervangend voorzitter Jelte Oosterkamp heette allen welkom en vertelde dat er dit jaar 10 nieuwe leden zijn bijgekomen. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal leden. Ons ledenaantal staat nu op 191.De notulen van de vorige jaarvergadering werden goedgekeurd.De financiën over de boekjaren 2020, 2021 en 2022 zijn door de kascommissie, bestaande uit Rick van der Gulik en Diny Hogenstijn, gecontroleerd en goedgekeurd. Het voorstel…

Lees meer..

April 2023

Wanneer u dit leest is de jaarvergadering al gehouden. Doordat de copy al vroeg bij de redactie van de dorpskrant dient te worden ingeleverd, is hier nog geen verslag van. Wij richten nu onze aandacht op de volgende activiteit, namelijk de jaarlijkse dauwtrap-wandeling op de zaterdag voor Pinksteren, dit jaar op 27 mei. De start en het ontbijt is deze keer in de kerk van Sijbekarspel. Wat betreft de toekomstplannen van deze Protestantse kerk zijn er…

Lees meer..

Maart 2023

Op vrijdag 24 maart a.s. is de jaarvergadering van de historische vereniging. Deze wordt gehouden in de Protestantse Kerk van Sijbekarspel. We beginnen met het officiële gedeelte en na de pauze verzorgt Dieuwertje Duijn van Archeologie West-Friesland een lezing. Zij vertelt over resultaten van diverse onderzoeken bij stolpboerderijen in onze regio. Door middel van een jaarringenonderzoek (dendrochronologie) van het houten vierkant van de stolp kan de leeftijd zeer nauwkeurig worden bepaald. Hieruit is gebleken dat…

Lees meer..

Februari 2023

De eerste maand van het nieuwe jaar 2023 is alweer om. Het bestuur van de historische vereniging is één keer in vergadering bij elkaar geweest. Agendapunten waren o.a. de aanstaande jaarvergadering en de Kroniek 2023. De Kroniek is altijd een belangrijk onderwerp op onze agenda. Hoe realiseren we weer een waardevol boekje met mooie, historische verhalen of artikelen? Wij zijn onze schrijvers heel erg dankbaar en zouden daarnaast graag zien dat nog meer betrokkenen eens…

Lees meer..

Januari 2023

Skouwerkloppie 2022 voor Tonny Badoux en Rens Opbroek Op 25 november 2022 was onze najaars-ledenbijeenkomst. Een geweldige opkomst, onze waarnemend voorzitter Jelte Oosterkamp kon 52 leden en enkele belangstellenden verwelkomen. We begonnen deze bijeenkomst met een lezing van Peter Swart. Deze ging over de opstand van 1572 in de Nederlanden, met als uitgangspunt 15 archiefstukken die het Westfries Archief in bezit heeft. Een interessant verhaal. Na de pauze was het na twee jaar weer mogelijk…

Lees meer..

December 2022

Op 25 november was onze ledenbijeenkomst, het verslag hiervan volgt in de volgende dorpskrant. Tijdens deze bijeenkomst werd de nieuwe Kroniekgepresenteerd.Het is ook deze keer een mooi boekje geworden, vol met persoonlijke herinneringen van oud-dorpsgenoten. Hierbij een korte beschrijving van een aantal artikelen. Zowel Trix Rentenaar als Teo Bok schrijven over de Molenbuurt, de Tuinstraat en meer.Sip Haakma vertelt over het boekhoudkantoor dat door zijn vader werd opgericht. Bij het lezen besef je hoe snel…

Lees meer..

November 2022

Tijdens onze ledenbijeenkomst op 25 november 2022 in Dorpshuis de Vang zal Peter Swart een lezing geven getiteld: De Opstand in 1572. Het jaar 1572 wordt gezien als het beginpunt van het ontstaan van Nederland, zoals we dat nu kennen. Maar het was ook een heel onzeker jaar voor de mensen die toen leefden. In korte tijd veranderde veel op religieus en bestuurlijk vlak. De Opstand zorgde voor spanningen, vluchtelingen, plunderingen en tweedeling onder de…

Lees meer..

Oktober 2022

Op 10 september was Open Monumentendag,een geslaagde dag. Bij de kerken, de oude lagere school van Sijbekarspel met daarin het woonhuis en atelier van Leentje Linders en de boerderij ‘Zorg en Hoop’ van Rick en Rian van der Gulik, overal was de belangstelling groot. Op alle bezoekadressen was informatie over de geschiedenis van het gebouw. Het bestuur van de historische vereniging wil hierbij de eigenaren en vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Onze volgende activiteit is…

Lees meer..

September 2022

Open Monumentendag 10 september 2022 Te bezichtigen zijn:De Protestantse kerk van Benningbroek, Kerkelaan 10De Protestantse kerk van Sijbekarspel, Westerstraat 42De oude Openbare Lagere School van Sijbekarspel, Westerstraat 43De boerderij “Zorg en Hoop”, Westerstraat 13 De panden, die te bezichtigen zijn, zijn herkenbaar aan de monumentenvlag.De openingstijden zijn van 11.00 tot 17.00 uur.Ongeveer een week voor 10 september wordt huis aan huis de monumentenkrant van de gemeente Medemblik bezorgd met informatie van alle te bezichtigen gebouwen…

Lees meer..

Augustus

De augustusmaand is voor velen nog een vakantiemaand. Even weg van huis en als dat niet gaat, dan zijn er veel activiteiten en/of bezienswaardigheden die een bezoek waard zijn. Wat mij opvalt is dat bij al die gelegenheden heel veel vrijwilligers helpen. Zo is de maatschappij tegenwoordig ingericht. Heeft u ook tijd over, denk dan eens aan onze plaatselijke clubs en verenigingen. Ook wij als historische vereniging willen graag versterking in ons bestuur. Bent u…

Lees meer..

Juli 2022

Dauwtrappen zaterdag voor Pinksteren  Op 4 juni jl. waren er 55 deelnemers voor onze Dauwtrapwandeling, een recordaantal!Zij werden op het bedrijf van Aris en Claudia Appel verwelkomd met koffie, thee en cake, gebakken door Jantien Dekker en er was een welkomstwoordje. Daarna vertelde onze gastheer Aris Appel over zijn bedrijf en gaf uitleg over de teelt van krokussen en het prijsverloop in de afgelopen jaren. Om 6 uur was de start van de wandeling; eerst…

Lees meer..

Juni 2022

Op 22 april jl. hielden wij sinds twee jaar weer onze jaarvergadering. De opkomst was goed; 44 leden. Zowel de jaarverslagen, het financieel verslag, de voorgestelde begroting en contributie kregen de goedkeuring van de leden. Bij de bestuursverkiezing was Jelte aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten. Lou, onze voorzitter, was ook aftredend, maar niet herkiesbaar. Lou was het laatste bestuurslid van het oprichtingsbestuur van 19 jaar geleden. Onder zijn leiding groeide de vereniging en…

Lees meer..

Mei 2022

Op 22 april was onze jaarvergadering, waarop het bestuur verantwoording heeft afgelegd over 2019, 2020 en 2021. Een verslag van deze vergadering komt in de volgende dorpskrant. Dauwtrappen. Ja, het kan en gaat weer gebeuren! Na een coronapauze van twee jaar is er weer dauwtrappen. Een wandeling in de vroege ochtend op de zaterdag voor Pinksteren, dit jaar op 4 juni. Deze wandeling staat in het teken van het ontstaan van ons gebied en de…

Lees meer..

April 2022

Op vrijdag 22 april houden wij ’s avonds onze jaarvergadering in Dorpshuis de Vang. De leden krijgen hiervoor een uitnodiging. Na het officiële gedeelte vertelt Cees Stins het verhaal over de onderwaterzetting van de Wieringermeer door de Duitse bezetter. Een aantal jaren terug kreeg hij het verslag toevallig in handen van de vier families die uit de Wieringermeer onderdak kregen op het Hogeland, bij de ouders van Cees. Eén van de oudsten had een dagelijks…

Lees meer..