Maart 2024

De jaarvergadering van de historische vereniging is op zaterdagmiddag 6 april 2024 in de Protestantse Kerk van Sijbekarspel. De exacte aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt. Na het officiële gedeelte is er een lezing, verzorgd door Tom en Gerda Wester. Zij gaan ons veel vertellen over het Westfriese dialect. Waarom heet ons stukje Noord-Holland eigenlijk West-Friesland en hoe groot was dit gebied in vroegere tijden? Wat zijn de overeenkomsten met andere talen? Hoe kunnen wij het…

Lees meer..

Februari 2024

De januarimaand is alweer voorbij en het bestuur van de historische vereniging heeft haar eerste vergadering reeds gehouden. We beginnen vol goede moed aan ons nieuwe verenigingsjaar. En dat bracht mij op het volgende idee. Januari heeft ons wat het weer betreft van alles in grote hoeveelheden gebracht; storm, regen, sneeuw, vorst en hoog water. Dat kunnen we vanwege klimaatverandering vaker verwachten, zeggen de deskundigen. Toch zijn er onder onze leden en dorpsgenoten vast wel…

Lees meer..

Januari 2024

De Kerstdagen en Oud- en Nieuwjaarsdag zijn alweer voorbij. Allereerst wenst het bestuur van de historische vereniging onze leden en inwoners van onze dorpen een voorspoedig 2024.In deze periode is het gebruikelijk dat je terugkijkt naar het voorbije jaar. Dan voel je blijdschap, dankbaarheid, maar ook verdriet. Ook in het nieuwe jaar zal het van het eerste belang zijn dat we naar elkaar omzien. Zo is er het gezegde ‘Gedeelde smart is halve smart, maar…

Lees meer..

December 2023

De NajaarsbijeenkomstDe opkomst was met ruim 60 personen heel goed. Het programma begon met een interessante lezing over de ontwikkeling van de tuinbouw in West-Friesland, verteld door de heren Atze Kamma en Arnold van Greeuw, waarbij een powerpoint-presentatie werd vertoond. Deze presentatie gaf een heel historisch en interessant beeld van de invloed van het spoorwegnet dat aan het eind van de 19e eeuw ontstond op de handel van tuinbouwproducten. Omdat door nieuwe ontwikkelingen de productie toenam,…

Lees meer..

Oktober 2023

Open Monumentendag is goed verlopen. Het bestuur wil allen die aan deze dag hebben meegewerkt heel hartelijk bedanken. Toch zouden wij als organiserende vereniging graag zien dat meer dorpsgenoten de locaties en activiteiten gaan bezoeken die op deze speciale dag te bezichtigen zijn. Het bestuur gaat zich nu richten op de voorbereidingen voor onze najaars-ledenbijeenkomst. We beginnen weer in de middag. Na ontvangst is er een interessante lezing over de groenteveiling van Medemblik. Veel agrarische…

Lees meer..

September 2023

OPEN MONUMENTENDAGZaterdag 9 september 2023 van 11.00 tot 17.00 uur Open Monumentendag is een landelijk gebeuren. In het hele land zetten vele monumentale panden hun deuren open voor bezoekers. Onze gemeente Medemblik doet hier al jaren actief aan mee. Huis-aan-huis wordt de monumentenkrant bezorgd. Hierin staan alle mooie panden, kerken en activiteiten die een bezoek waard zijn. Bij ons in Benningbroek is de oude boerenstolp van Rens Opbroek en Tonny Badoux open voor bezichtiging. Door…

Lees meer..

Augustus 2023

OPEN MONUMENTENDAG 9 september 2023 Ook dit jaar is traditiegetrouw de historische vereniging vertegenwoordigd in de kerk van Sijbekarspel. Laat het een rustpunt zijn in de monumentenroute door onze gemeente. Geniet van een kopje koffie of thee.De kerk is een bezichtiging waard. Het eeuwenoude gebouw dateert waarschijnlijk uit de 12e eeuw. Mogelijk heeft op deze plek al eerder een houten kapel gestaan. In het kader van het landelijke thema van Open Monumentendag 2023 ‘Immaterieel of Levend Erfgoed’ zijn er…

Lees meer..

Juli 2023

DauwtrapwandelingDeze keer was de route een rondje door de landerijen bij de Protestante kerk en de Kerkebuurt van Sijbekarspel. Na ontvangst met koffie en thee in de kerk om half 6 in de morgen vertelde de koster van de kerk, Sam Vlaar, over de geschiedenis van deze kerk. De basis van dit kerkgebouw dateert waarschijnlijk uit de 12eeeuw, maar mogelijk heeft op deze plek al eerder een houten kapel gestaan. De tufstenen kerk was destijds…

Lees meer..

Juni 2023

In de maand mei is traditiegetrouw onze dauwtrapwandeling op de zaterdag voor Pinksteren. Voor het bestuur zijn de voorbereidingen in volle gang. De route moet vooraf worden verkend, wat zijn de knelpunten en waar gaan we de wandelaars iets vertellen over de geschiedenis? Wie gaat dat doen? Gelukkig hebben enkele leden hulp toegezegd. Wanneer u dit leest is de wandeling alweer geweest. We duimen voor goede weersomstandigheden. Onze volgende taak is het organiseren van Open…

Lees meer..

Mei 2023

De jaarvergadering.De opkomst was goed; 42 leden. Plaatsvervangend voorzitter Jelte Oosterkamp heette allen welkom en vertelde dat er dit jaar 10 nieuwe leden zijn bijgekomen. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal leden. Ons ledenaantal staat nu op 191.De notulen van de vorige jaarvergadering werden goedgekeurd.De financiën over de boekjaren 2020, 2021 en 2022 zijn door de kascommissie, bestaande uit Rick van der Gulik en Diny Hogenstijn, gecontroleerd en goedgekeurd. Het voorstel…

Lees meer..

April 2023

Wanneer u dit leest is de jaarvergadering al gehouden. Doordat de copy al vroeg bij de redactie van de dorpskrant dient te worden ingeleverd, is hier nog geen verslag van. Wij richten nu onze aandacht op de volgende activiteit, namelijk de jaarlijkse dauwtrap-wandeling op de zaterdag voor Pinksteren, dit jaar op 27 mei. De start en het ontbijt is deze keer in de kerk van Sijbekarspel. Wat betreft de toekomstplannen van deze Protestantse kerk zijn er…

Lees meer..

Maart 2023

Op vrijdag 24 maart a.s. is de jaarvergadering van de historische vereniging. Deze wordt gehouden in de Protestantse Kerk van Sijbekarspel. We beginnen met het officiële gedeelte en na de pauze verzorgt Dieuwertje Duijn van Archeologie West-Friesland een lezing. Zij vertelt over resultaten van diverse onderzoeken bij stolpboerderijen in onze regio. Door middel van een jaarringenonderzoek (dendrochronologie) van het houten vierkant van de stolp kan de leeftijd zeer nauwkeurig worden bepaald. Hieruit is gebleken dat…

Lees meer..

Februari 2023

De eerste maand van het nieuwe jaar 2023 is alweer om. Het bestuur van de historische vereniging is één keer in vergadering bij elkaar geweest. Agendapunten waren o.a. de aanstaande jaarvergadering en de Kroniek 2023. De Kroniek is altijd een belangrijk onderwerp op onze agenda. Hoe realiseren we weer een waardevol boekje met mooie, historische verhalen of artikelen? Wij zijn onze schrijvers heel erg dankbaar en zouden daarnaast graag zien dat nog meer betrokkenen eens…

Lees meer..

Januari 2023

Skouwerkloppie 2022 voor Tonny Badoux en Rens Opbroek Op 25 november 2022 was onze najaars-ledenbijeenkomst. Een geweldige opkomst, onze waarnemend voorzitter Jelte Oosterkamp kon 52 leden en enkele belangstellenden verwelkomen. We begonnen deze bijeenkomst met een lezing van Peter Swart. Deze ging over de opstand van 1572 in de Nederlanden, met als uitgangspunt 15 archiefstukken die het Westfries Archief in bezit heeft. Een interessant verhaal. Na de pauze was het na twee jaar weer mogelijk…

Lees meer..

December 2022

Op 25 november was onze ledenbijeenkomst, het verslag hiervan volgt in de volgende dorpskrant. Tijdens deze bijeenkomst werd de nieuwe Kroniekgepresenteerd.Het is ook deze keer een mooi boekje geworden, vol met persoonlijke herinneringen van oud-dorpsgenoten. Hierbij een korte beschrijving van een aantal artikelen. Zowel Trix Rentenaar als Teo Bok schrijven over de Molenbuurt, de Tuinstraat en meer.Sip Haakma vertelt over het boekhoudkantoor dat door zijn vader werd opgericht. Bij het lezen besef je hoe snel…

Lees meer..