Juli 2024

HooitijdInmiddels is de zomer begonnen en laten we hopen dat we de vele regen en kou achter ons kunnen laten. Toen Siem en ik laatst op een schaarse zonnige dag in juni door het Limburgse Heuvelland fietsten, kwamen we langs glooiende weilanden waar het hooi lag te drogen. De geur van het hooi bracht mij terug naar mijn jeugd. Voor de boeren is de hooitijd een drukke tijd, waar zeker vroeger veel fysieke kracht bij…

Lees meer..

Juni 2024

Op 18 mei jl. was weer onze jaarlijkse dauwtrapwandeling. We troffen die dag fantastisch weer. De 43 deelnemers waren gast bij Kees Vlaar op Oosterstraat 41. Tijdens de ontvangst in de boerderij was er koffie en thee met zelf gebakken cake van Jantien en vertelde Kees aan de hand van oude kaarten en foto’s over het ontstaan van het ‘Vlarenland’. Ook werd een beeld geschetst van hoe de buurt er vroeger uitzag. Voor velen, die de…

Lees meer..

Mei 2024

Dauwtrappen Op zaterdag 18 mei 2024 gaan we weer dauwtrappen. Deze keer is het een wandeling door ‘Vlaren Weilanden’. We zijn dan ook te gast bij Kees Vlaar. Hij woont aan de Oosterstraat 41 in de stolp van zijn ouders; Nel en Pé Vlaar-Vriend. Kees doet onderzoek naar de geschiedenis van de familie Vlaar en dan speciaal het familiegedeelte van zijn vader Pé. Vooraf aan de wandeling vertelt hij hier over en ook over de…

Lees meer..

April 2024

De jaarvergadering van de historische vereniging vindt plaats op zaterdagmiddag 6 april in het kerkje van Sijbekarspel. Aanvang 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur. De leden krijgen de uitnodiging met bijbehorende stukken thuisgestuurd. Na het officiële gedeelte is er een lezing over het Westfriese dialect, verzorgd door Tom en Gerda Wester. Zij gaan ons veel vertellen over onze streektaal. Waarom heet ons stukje Noord-Holland eigenlijk West-Friesland en hoe groot was dit gebied in vroeger tijden?…

Lees meer..

Maart 2024

De jaarvergadering van de historische vereniging is op zaterdagmiddag 6 april 2024 in de Protestantse Kerk van Sijbekarspel. De exacte aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt. Na het officiële gedeelte is er een lezing, verzorgd door Tom en Gerda Wester. Zij gaan ons veel vertellen over het Westfriese dialect. Waarom heet ons stukje Noord-Holland eigenlijk West-Friesland en hoe groot was dit gebied in vroegere tijden? Wat zijn de overeenkomsten met andere talen? Hoe kunnen wij het…

Lees meer..

Februari 2024

De januarimaand is alweer voorbij en het bestuur van de historische vereniging heeft haar eerste vergadering reeds gehouden. We beginnen vol goede moed aan ons nieuwe verenigingsjaar. En dat bracht mij op het volgende idee. Januari heeft ons wat het weer betreft van alles in grote hoeveelheden gebracht; storm, regen, sneeuw, vorst en hoog water. Dat kunnen we vanwege klimaatverandering vaker verwachten, zeggen de deskundigen. Toch zijn er onder onze leden en dorpsgenoten vast wel…

Lees meer..

Januari 2024

De Kerstdagen en Oud- en Nieuwjaarsdag zijn alweer voorbij. Allereerst wenst het bestuur van de historische vereniging onze leden en inwoners van onze dorpen een voorspoedig 2024.In deze periode is het gebruikelijk dat je terugkijkt naar het voorbije jaar. Dan voel je blijdschap, dankbaarheid, maar ook verdriet. Ook in het nieuwe jaar zal het van het eerste belang zijn dat we naar elkaar omzien. Zo is er het gezegde ‘Gedeelde smart is halve smart, maar…

Lees meer..

December 2023

De NajaarsbijeenkomstDe opkomst was met ruim 60 personen heel goed. Het programma begon met een interessante lezing over de ontwikkeling van de tuinbouw in West-Friesland, verteld door de heren Atze Kamma en Arnold van Greeuw, waarbij een powerpoint-presentatie werd vertoond. Deze presentatie gaf een heel historisch en interessant beeld van de invloed van het spoorwegnet dat aan het eind van de 19e eeuw ontstond op de handel van tuinbouwproducten. Omdat door nieuwe ontwikkelingen de productie toenam,…

Lees meer..

Oktober 2023

Open Monumentendag is goed verlopen. Het bestuur wil allen die aan deze dag hebben meegewerkt heel hartelijk bedanken. Toch zouden wij als organiserende vereniging graag zien dat meer dorpsgenoten de locaties en activiteiten gaan bezoeken die op deze speciale dag te bezichtigen zijn. Het bestuur gaat zich nu richten op de voorbereidingen voor onze najaars-ledenbijeenkomst. We beginnen weer in de middag. Na ontvangst is er een interessante lezing over de groenteveiling van Medemblik. Veel agrarische…

Lees meer..

September 2023

OPEN MONUMENTENDAGZaterdag 9 september 2023 van 11.00 tot 17.00 uur Open Monumentendag is een landelijk gebeuren. In het hele land zetten vele monumentale panden hun deuren open voor bezoekers. Onze gemeente Medemblik doet hier al jaren actief aan mee. Huis-aan-huis wordt de monumentenkrant bezorgd. Hierin staan alle mooie panden, kerken en activiteiten die een bezoek waard zijn. Bij ons in Benningbroek is de oude boerenstolp van Rens Opbroek en Tonny Badoux open voor bezichtiging. Door…

Lees meer..

Augustus 2023

OPEN MONUMENTENDAG 9 september 2023 Ook dit jaar is traditiegetrouw de historische vereniging vertegenwoordigd in de kerk van Sijbekarspel. Laat het een rustpunt zijn in de monumentenroute door onze gemeente. Geniet van een kopje koffie of thee.De kerk is een bezichtiging waard. Het eeuwenoude gebouw dateert waarschijnlijk uit de 12e eeuw. Mogelijk heeft op deze plek al eerder een houten kapel gestaan. In het kader van het landelijke thema van Open Monumentendag 2023 ‘Immaterieel of Levend Erfgoed’ zijn er…

Lees meer..

Juli 2023

DauwtrapwandelingDeze keer was de route een rondje door de landerijen bij de Protestante kerk en de Kerkebuurt van Sijbekarspel. Na ontvangst met koffie en thee in de kerk om half 6 in de morgen vertelde de koster van de kerk, Sam Vlaar, over de geschiedenis van deze kerk. De basis van dit kerkgebouw dateert waarschijnlijk uit de 12eeeuw, maar mogelijk heeft op deze plek al eerder een houten kapel gestaan. De tufstenen kerk was destijds…

Lees meer..

Juni 2023

In de maand mei is traditiegetrouw onze dauwtrapwandeling op de zaterdag voor Pinksteren. Voor het bestuur zijn de voorbereidingen in volle gang. De route moet vooraf worden verkend, wat zijn de knelpunten en waar gaan we de wandelaars iets vertellen over de geschiedenis? Wie gaat dat doen? Gelukkig hebben enkele leden hulp toegezegd. Wanneer u dit leest is de wandeling alweer geweest. We duimen voor goede weersomstandigheden. Onze volgende taak is het organiseren van Open…

Lees meer..

Mei 2023

De jaarvergadering.De opkomst was goed; 42 leden. Plaatsvervangend voorzitter Jelte Oosterkamp heette allen welkom en vertelde dat er dit jaar 10 nieuwe leden zijn bijgekomen. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal leden. Ons ledenaantal staat nu op 191.De notulen van de vorige jaarvergadering werden goedgekeurd.De financiën over de boekjaren 2020, 2021 en 2022 zijn door de kascommissie, bestaande uit Rick van der Gulik en Diny Hogenstijn, gecontroleerd en goedgekeurd. Het voorstel…

Lees meer..

April 2023

Wanneer u dit leest is de jaarvergadering al gehouden. Doordat de copy al vroeg bij de redactie van de dorpskrant dient te worden ingeleverd, is hier nog geen verslag van. Wij richten nu onze aandacht op de volgende activiteit, namelijk de jaarlijkse dauwtrap-wandeling op de zaterdag voor Pinksteren, dit jaar op 27 mei. De start en het ontbijt is deze keer in de kerk van Sijbekarspel. Wat betreft de toekomstplannen van deze Protestantse kerk zijn er…

Lees meer..