April 2022

Op vrijdag 22 april houden wij ’s avonds onze jaarvergadering in Dorpshuis de Vang. De leden krijgen hiervoor een uitnodiging.

Na het officiële gedeelte vertelt Cees Stins het verhaal over de onderwaterzetting van de Wieringermeer door de Duitse bezetter. Een aantal jaren terug kreeg hij het verslag toevallig in handen van de vier families die uit de Wieringermeer onderdak kregen op het Hogeland, bij de ouders van Cees. Eén van de oudsten had een dagelijks verslag gemaakt van die historische dagen. De familie Stins had daarvoor reeds contact met deze familie, want in de zomermaanden huurden zij een paard van hen voor oogstwerkzaamheden. Dan was het hier hooitijd en in de Wieringermeer was dat later. 22 Mensen met paarden en wagens, volgeladen met huisraad en gereedschap, werden na een barre tocht door het steeds hoger opkomende water van harte welkom geheten. Een aangrijpend verhaal.

Cees zou dit zelf vertellen tijdens de openingsbijeenkomst van de Bevrijdingstentoonstelling in september. Helaas moest Cees vanwege ziekte verstek laten gaan en heeft onze penningmeester Jelte het van hem overgenomen. Toch willen wij graag dat Cees ook zelf dit verhaal, op zijn eigen manier, aan ons vertelt. Aanvullend vertelt hij over zijn moeder, die in de tweede wereldoorlog ook haar vertrouwde omgeving moest verlaten. Een gebeurtenis, die nu voor vele mensen uit Oekraïne realiteit is. De lezing begint om ongeveer 21.00 uur en is voor eenieder vrij toegankelijk.

Het bestuur van de historische vereniging is momenteel op zoek naar versterking. En wat mooi is: Geschiedenis is hot! Kijk maar eens naar de vele t.v.-programma’s over dit thema. Heeft u interesse, neem dan contact met ons op. U kunt ook altijd een poosje ‘proefdraaien’. Helpt u ons om de geschiedenis van ons dorp en omgeving te bewaren? Contact via 0229-591020 of info@lijnendoordetijd.nl.

Jaarvergadering: 22 april 2022
Plaats: Dorpshuis de Vang
Aanvang vergadering: 20.00 uur
Aanvang lezing: 21.00 uur
Vrij toegang voor belangstellenden.