April 2021

We zijn al in april als u dit leest. Normaal had de historische vereniging de jaarvergadering gehouden en verantwoording afgelegd over hoe het met de vereniging is gegaan in het afgelopen jaar 2020. Bij elkaar komen met een groep is nog steeds niet mogelijk. Wij als bestuur zijn van mening dat het verstandig is om onswat betreft activiteiten en jaarvergadering te richten op het najaar van 2021. Dus in de meimaand geen tentoonstelling over de oorlog en ook geen dauwtrapwandeling. Jammer, maar we gaan proberen in aangepaste vorm toch wat met de materialen en informatie te doen.

We zijn dus nog steeds thuis. Dat geeft misschien tijd en energie om eens te kijken naar de geschiedenis van uw woonhuis en er een mooi verhaal over te schrijven, dat geschikt is voor in de nieuwe Kroniek 2021.

De vereniging krijgt af en toe vragen van mensen over oude foto’s, personen of namen. We proberen daar altijd antwoord op te vinden. Een vraag waar u misschien bij kan helpen: Wat weet u van het ‘Eiland Algiers’. Zo noemde de bevolking het stukje Dr. De Vriesstraat van nr. 4 en aan de overkant nr. 17 tot aan de brug van de Molenstraat. Informatie graag naar het bestuur, tel. 0229-591020.

In De Winkel in het dorpshuis is de Kroniek 2020 nog te koop, of bij de voorzitter 0229-591290. Kosten Kroniek + lidmaatschap €18.

Bezoek eens onze website www.lijnendoordetijd.nl.

E-mailadres: info@lijnendoordetijd.nl