April 2020

De historische vereniging volgt nauwlettend het nieuws rondom het Corona-virus. Dit heeft ons helaas moeten doen besluiten om de tentoonstelling ’75 Jaar leven in Vrijheid’ tot een nader te bepalen tijdstip uit te stellen.
De opening stond gepland voor 5 mei. Ook de ledenvergadering van 9 mei gaat niet door. De leden zullen hiervan persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Voor overige geïnteresseerden adviseren wij het regionale nieuws en ons maandelijkse schrijven in de dorpskrant te volgen. In deze onzekere tijden geldt voor het bestuur één zekerheid, dat uitstel geen afstel zal zijn. Wij wensen iedereen sterkte in deze tijd.

Ondertussen werkt het bestuur wel gewoon door aan de voorbereidingen. Het wordt een prachtige, interessante tentoonstelling, die een beeld geeft van het leven in de oorlogsjaren in onze dorpen. Dus geldt nog altijd de oproep: kom met voorwerpen, foto’s en verhalen die wij hiervoor kunnen gebruiken.

Voor verhalen of andere spullen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0229-591020 en de mail annievlaaroudeman@gmail.com.