April 2018

Vrijdag 6 april 2018 houdt de Historische Vereniging weer haar jaarvergadering. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten en de financiën van het afgelopen jaar.

Aansluitend is er een lezing, verzorgd door mevrouw Hieke Stapel. Mevrouw Stapel is sinds 1985 gids bij de Vereniging Oud Hoorn en was 11 jaar werkzaam in het Westfries Museum, op de afdeling Educatie. Zij zal een beeld schetsen van Hoorn door de eeuwen heen. Het ontstaan, de stadsrechten, de graanhandel, de V.O.C.-W.I.C., de slag om de Zuiderzee; allemaal belangrijke gebeurtenissen voor heel West-Friesland. Zoals ook de ontruiming van de vele kloosters, waardoor de zieken- en armenzorg het moeilijk kreeg. Aan het einde van de lezing gaat zij een aantal markante figuren uit Hoorn bespreken.

Datum: vrijdag 6 april 2018 in café De Roode Leeuw, Benningbroek.

Aanvang vergadering: 19.30 uur, zaal open om 19.15 uur.

Aanvang lezing: + 20.15 uur.

Leden ontvangen een uitnodiging; belangstellenden voor de lezing zijn welkom.