April 2017

De jaarvergadering van de Historische Vereniging is op vrijdag 31 maart 2017 in Café De Roode Leeuw. Op deze vergadering zal het bestuur verslag doen van de activiteiten in het afgelopen jaar en tevens het financieel verslag van het verenigingsjaar 2016 toelichten.

Hierna zal Eric Zwijnenberg van Stichting Zijper Molens en de Noord-Hollandse Molenfederatie een lezing verzorgen. In het eerste deel van zijn lezing vertelt de heer Zwijnenberg over wat er nog aan molens in Noord-Holland resteert, welke types er zijn en welke functies ze hebben. In het tweede deel zullen bestaande en verdwenen molens uit de regio aan bod komen. Aanvang lezing ca. 20:45 uur; deze is ook toegankelijk voor niet-leden.

Op maandagmiddag 10 april van 14:00 tot 16:00 uur organiseren wij een foto-inloopmiddag bij Lida Admiraal, Westerstraat 78. Heeft u foto’s van vroegere jaren van het dorp of dorpsgenoten, dan zouden wij die graag willen scannen en gebruiken voor de databank, eventueel een kroniek of de vernieuwde website. Met een aantal oudere dorpsgenoten hebben wij al een keertje bij Lou Klaver diverse oude foto’s bekeken. Bij vele foto’s werden de plek, gebeurtenis en personen herkend. Kijk eens in uw fotokistje of –album. Laat ze een plekje krijgen in de geschiedenis van onze dorpen. U komt, vertelt over de foto, wij scannen die en u neemt de foto weer mee naar huis. Van harte welkom!

Komende activiteiten:

Maandag 10 april: foto-inloopmiddag

Zaterdag 3 juni: Dauwtrappen

Zaterdag 10 juni: Rabo-fietstocht

Zaterdag 9 september: Open Monumentendag

Vrijdag 24 november: Najaarsbijeenkomst.

Cadeautip: De Kroniek 2016 met verhalen over en door dorpsgenoten is te koop in het winkeltje van het dorpshuis, net als de dorpsfilm, gemaakt in opdracht van de Historische Vereniging.