Activiteiten

Er zijn op dit moment (nog) geen activiteiten gepland.

Eerdere activiteiten

Najaarsbijeenkomst

Datum: 24 november 2017

Tijd: 17:00 - 22:00

Locatie: Café De Roode Leeuw

De Najaarsbijeenkomt is op een vrijdagavond, eind november. De datum is nog niet bekend.

Vanaf 17.00 uur is er ontvangst met een kopje koffie en wat lekkers. Na een gezellig uurtje, met recente filmbeelden van de laatste activiteiten, is het genieten van de Westfriese broodmaaltijd.

Het avondprogramma begint met de uitreiking van het Skouwerkloppie 2017. Altijd spannend wie deze keer dit compliment mag ontvangen.

Aansluitend is er een lezing. Het programma van deze avond is nog niet bekend.

Tot slot is er de presentatie van de nieuwe Kroniek. 

Open Monumentendag

Datum: 9 september 2017

Tijd: 10:00 - 17:00

Zaterdag 10 september is het Open Monumentendag.
Het thema voor deze dag is dit jaar “Boeren en buitenlui”.
Het programma wordt later bekend gemaakt.

Sponsorfietstocht Rabobank

Datum: 10 juni 2017

Tijd: 9.00 - 12.00

Op zaterdag 10 juni doen we weer mee aan de sponsorfietstocht van de Rabobank. Wie heeft er zin om een gezellige fietstocht te maken en daarmee samen met de anderen 7 deelnemers €250,- voor de vereniging te verdienen?

Opgeven bij Lou Klaver, Westerstraat 67
telefoon 0229 591290, email klavervideo@quicknet.nl

Dauwtrappen

Datum: 3 juni 2017

Tijd: 5.15 - 8.30

Op zaterdag 3 juni 2017 organiseert “Lijnen door de tijd” voor de 12e keer op luilak-ochtend een dauwtrapwandeling met een verrassende route en een heerlijk ontbijt na afloop.
De te lopen route zal voornamelijk door weilanden en langs akkers gaan; laarzen of stevige schoenen worden aanbevolen. De wandeling duurt ongeveer 2 uur.
Zo lopend door het land achter het dorpslint geeft een heel andere kijk op de omgeving; hoe is het beheer, het waterpeil, de indeling van de kavels, welke gewassen worden er verbouwd, wat is de historie van het gebied. Kortom het wordt zoals altijd een ontspannen en interessante wandeling. 

5.15 uur: Ontvangst met koffie/thee bij boerderij ‘De Beukenhof’, Westerstraat 50

5.45 uur: Begin van de wandeling

7.30 uur: Ontbijt in Café De Roode Leeuw

Kosten € 9,– voor aanvang van de wandeling te voldoen.

Opgeven voor 26 mei bij Annie Vlaar-Oudeman, Westerstraat 33B,
telefoon 0229-591020, email annievlaaroudeman@gmail.com.

Jaarvergadering

Datum: 31 maart 2017

Tijd: 20:00-22:00

Locatie: Café De Roode Leeuw

Op vrijdag 31 maart 2017 wordt de jaarvergadering van de Historische Vereniging Sijbekarspel-Benningbroek gehouden in Café De Roode Leeuw.

Tijdens de vergadering zullen de volgende punten behandeld worden: 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2016
 4. Jaarverslag 2016
 5. Financiën:
  – financieel verslag 2016 
  – verslag van de kascommissie (Wim Koopmans en Margot Haakma)
  – decharge bestuur
  – benoeming nieuw kascommissielid
  – begroting 2017 en voorstel contributie 2017
 6. Bestuursverkiezing:
  – aftredend en herkiesbaar: Lida Admiraal-Peper en Maureen Hulshoff
 7. Activiteiten 2017
 8. Rondvraag
 9. Sluiting vergadering

Het is mogelijk om tot 24 uur voor de vergadering opgave te doen van tegenkandidaten bij het bestuur.

Na een korte pauze zal Eric Zwijnenberg van de Stichting De Zijper Molens en de Noord-Hollandse Molenfederatie een lezing geven. In het eerste deel van zijn lezing vertelt de heer Zwijnenberg over wat er nog aan molens in Noord-Holland resteert, welke types er zijn en welke functies ze hebben. In het tweede deel zullen bestaande en verdwenen molens uit de regio aan bod komen.

 

Wanneer u meer informatie wilt of uw reactie wilt geven, neem dan contact op via het contactformulier.