Activiteiten

Er zijn op dit moment (nog) geen activiteiten gepland.

Eerdere activiteiten

Dauwtrappen

Datum: 19 mei 2018

De traditionele dauwtrapwandeling op luilakochtend wordt dit jaar gehouden op zaterdag 19 mei.

Aangezien de te lopen route voornamelijk door weilanden en langs akkers zal gaan, worden laarzen of stevige schoenen aanbevolen. De wandeling duurt ongeveer 2 uur.

Het is ieder jaar weer prachtig om de zon op te zien komen al lopend door het land achter de boerderijen.
Tijdens de wandeling zal er, waar mogelijk, iets verteld worden over de agrarische bedrijfsvoering, vroeger en nu.

 

Het startpunt is dit jaar wederom bij Jaap en Anita Bontekoning, boerderij ‘De Beukenhof”, Westerstraat 50. De wandeling zal anders zijn dan vorig jaar.

Om 5.30 uur staat er koffie of thee klaar en zal Jaap iets over de bedrijfsvoering van de Beukenhof vertellen.

 

Na afloop van de wandeling staat er traditiegetrouw een heerlijk ontbijt klaar in café de Roode Leeuw in Benningbroek. Dit is de laatste activiteit waarbij we te gast zijn in de Roode Leeuw. Bob en Jantien hebben de zaak verkocht en het café wordt opgeheven.

 

Wilt u deelnemen aan deze wandeling, dan kunt u zich opgeven tot vrijdag 11 mei bij Annie Vlaar-Oudeman, Dr. De Vriesstraat 33B, telefonisch 0229-591020 of per email, annievlaaroudeman@gmail.com.

De kosten bedragen € 9,- p.p., contant te voldoen voor zonsopgang op zaterdag 19 mei.

Jaarvergadering

Datum: 6 april 2018

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Locatie: café de Roode Leeuw

Op vrijdag 6 april 2018 wordt de jaarvergadering van de Historische Vereniging Sijbekarspel-Benningbroek gehouden in café De Roode Leeuw.

De agenda van de vergadering is als volgt:

1     Opening
2     Mededelingen en ingekomen stukken
3     Notulen jaarvergadering 2017
4     Jaarverslag 2017
5     Financiën:
       * financieel verslag2017
       * verslag van de kascommissie (Margot Haakma en Arjan Slagter)
       * decharge bestuur
       * benoeming nieuw kascommissielid
       * begroting 2018 en voorstel contributie 2018
6     Bestuursverkiezing:
* aftredend en herkiesbaar: Lou Klaver en Annie Vlaar-Oudeman
7     Voorstellen voor de activiteiten in 2018 zijn:
       Dauwtrappen, zaterdag 19 mei
       Rabo sponsor fietstocht
       Open Monumentendag zaterdag 8 september
       Najaarsbijeenkomst november (datum en plaats volgen in de dorpskrant en op de website)
       Foto scanmiddagen
8     Rondvraag
9     Sluiting vergadering

Het is mogelijk om tot 24 uur voor de vergadering opgave te doen van tegenkandidaten bij het bestuur.

Na een korte pauze zal mevrouw Hieke Stapel van Vereniging Oud Hoorn om ± 20:15 uur met haar lezing beginnen. Mevrouw Stapel is sinds 1985 gids van de vereniging Oud Hoorn en was 11 jaar werkzaam in het Westfries Museum bij de afdeling educatie. Zij zal een beeld schetsen van Hoorn door de eeuwen heen (ontstaan, stadrechten, graanhandel, VOC-WIC, slag op de Zuiderzee, ontruiming van de kloosters, zieken- en armenzorg) en een aantal markante figuren uit Hoorn bespreken.

Wij hopen u te mogen begroeten op vrijdag 6 april. Vanaf 19:15 uur is de zaal open.

 

Najaarsbijeenkomst

Datum: 24 november 2017

Tijd: 17:00 - 22:00

Locatie: Café De Roode Leeuw

De Najaarsbijeenkomt is op een vrijdagavond, eind november. De datum is nog niet bekend.

Vanaf 17.00 uur is er ontvangst met een kopje koffie en wat lekkers. Na een gezellig uurtje, met recente filmbeelden van de laatste activiteiten, is het genieten van de Westfriese broodmaaltijd.

Het avondprogramma begint met de uitreiking van het Skouwerkloppie 2017. Altijd spannend wie deze keer dit compliment mag ontvangen.

Aansluitend is er een lezing. Het programma van deze avond is nog niet bekend.

Tot slot is er de presentatie van de nieuwe Kroniek. 

Open Monumentendag

Datum: 9 september 2017

Tijd: 10:00 - 17:00

Zaterdag 10 september is het Open Monumentendag.
Het thema voor deze dag is dit jaar “Boeren en buitenlui”.
Het programma wordt later bekend gemaakt.

Sponsorfietstocht Rabobank

Datum: 10 juni 2017

Tijd: 9.00 - 12.00

Op zaterdag 10 juni doen we weer mee aan de sponsorfietstocht van de Rabobank. Wie heeft er zin om een gezellige fietstocht te maken en daarmee samen met de anderen 7 deelnemers €250,- voor de vereniging te verdienen?

Opgeven bij Lou Klaver, Westerstraat 67
telefoon 0229 591290, email klavervideo@quicknet.nl

Dauwtrappen

Datum: 3 juni 2017

Tijd: 5.15 - 8.30

Op zaterdag 3 juni 2017 organiseert “Lijnen door de tijd” voor de 12e keer op luilak-ochtend een dauwtrapwandeling met een verrassende route en een heerlijk ontbijt na afloop.
De te lopen route zal voornamelijk door weilanden en langs akkers gaan; laarzen of stevige schoenen worden aanbevolen. De wandeling duurt ongeveer 2 uur.
Zo lopend door het land achter het dorpslint geeft een heel andere kijk op de omgeving; hoe is het beheer, het waterpeil, de indeling van de kavels, welke gewassen worden er verbouwd, wat is de historie van het gebied. Kortom het wordt zoals altijd een ontspannen en interessante wandeling. 

5.15 uur: Ontvangst met koffie/thee bij boerderij ‘De Beukenhof’, Westerstraat 50

5.45 uur: Begin van de wandeling

7.30 uur: Ontbijt in Café De Roode Leeuw

Kosten € 9,– voor aanvang van de wandeling te voldoen.

Opgeven voor 26 mei bij Annie Vlaar-Oudeman, Westerstraat 33B,
telefoon 0229-591020, email annievlaaroudeman@gmail.com.

Jaarvergadering

Datum: 31 maart 2017

Tijd: 20:00-22:00

Locatie: Café De Roode Leeuw

Op vrijdag 31 maart 2017 wordt de jaarvergadering van de Historische Vereniging Sijbekarspel-Benningbroek gehouden in Café De Roode Leeuw.

Tijdens de vergadering zullen de volgende punten behandeld worden: 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2016
 4. Jaarverslag 2016
 5. Financiën:
  – financieel verslag 2016 
  – verslag van de kascommissie (Wim Koopmans en Margot Haakma)
  – decharge bestuur
  – benoeming nieuw kascommissielid
  – begroting 2017 en voorstel contributie 2017
 6. Bestuursverkiezing:
  – aftredend en herkiesbaar: Lida Admiraal-Peper en Maureen Hulshoff
 7. Activiteiten 2017
 8. Rondvraag
 9. Sluiting vergadering

Het is mogelijk om tot 24 uur voor de vergadering opgave te doen van tegenkandidaten bij het bestuur.

Na een korte pauze zal Eric Zwijnenberg van de Stichting De Zijper Molens en de Noord-Hollandse Molenfederatie een lezing geven. In het eerste deel van zijn lezing vertelt de heer Zwijnenberg over wat er nog aan molens in Noord-Holland resteert, welke types er zijn en welke functies ze hebben. In het tweede deel zullen bestaande en verdwenen molens uit de regio aan bod komen.

 

Wanneer u meer informatie wilt of uw reactie wilt geven, neem dan contact op via het contactformulier.