November 2022

Tijdens onze ledenbijeenkomst op 25 november 2022 in Dorpshuis de Vang zal Peter Swart een lezing geven getiteld: De Opstand in 1572. Het jaar 1572 wordt gezien als het beginpunt van het ontstaan van Nederland, zoals we dat nu kennen. Maar het was ook een heel onzeker jaar voor de mensen die toen leefden. In korte tijd veranderde veel op religieus en bestuurlijk vlak. De Opstand zorgde voor spanningen, vluchtelingen, plunderingen en tweedeling onder de…

Lees meer..

Oktober 2022

Op 10 september was Open Monumentendag,een geslaagde dag. Bij de kerken, de oude lagere school van Sijbekarspel met daarin het woonhuis en atelier van Leentje Linders en de boerderij ‘Zorg en Hoop’ van Rick en Rian van der Gulik, overal was de belangstelling groot. Op alle bezoekadressen was informatie over de geschiedenis van het gebouw. Het bestuur van de historische vereniging wil hierbij de eigenaren en vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Onze volgende activiteit is…

Lees meer..