Mei 2022

Op 22 april was onze jaarvergadering, waarop het bestuur verantwoording heeft afgelegd over 2019, 2020 en 2021. Een verslag van deze vergadering komt in de volgende dorpskrant. Dauwtrappen. Ja, het kan en gaat weer gebeuren! Na een coronapauze van twee jaar is er weer dauwtrappen. Een wandeling in de vroege ochtend op de zaterdag voor Pinksteren, dit jaar op 4 juni. Deze wandeling staat in het teken van het ontstaan van ons gebied en de…

Lees meer..