April 2020

De historische vereniging volgt nauwlettend het nieuws rondom het Corona-virus. Dit heeft ons helaas moeten doen besluiten om de tentoonstelling ’75 Jaar leven in Vrijheid’ tot een nader te bepalen tijdstip uit te stellen. De opening stond gepland voor 5 mei. Ook de ledenvergadering van 9 mei gaat niet door. De leden zullen hiervan persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Voor overige geïnteresseerden adviseren wij het regionale nieuws en ons maandelijkse schrijven in de dorpskrant…

Lees meer..

Maart 2020

Tentoonstelling 75 jaar Leven in Vrijheid. Tijdens de tentoonstelling 75 jaar Leven in Vrijheid willen we de algemene informatie over de oorlog, de bezetting, het verzet en de bevrijding aanvullen met lokale verhalen, foto’s, gebeurtenissen en voorwerpen. Hoe waren die vijf bezettingsjaren, wat betekende het om niet meer vrij te zijn? Wij hebben een oproep gedaan in de vorige dorpskrant voor verhalen en voorwerpen. Dat liep geen storm. Daarom brengen wij dit opnieuw bij u…

Lees meer..