Mei 2018

Op de jaarvergadering van 6 april jl. gaven de aanwezige leden hun goedkeuring aan het jaarverslag, de financiële jaarrekening en de begroting voor 2018. De contributie blijft €17,50 inclusief de Kroniek. Een actueel en historisch moment is dat dit de laatste jaarvergadering is van de Historische Vereniging in Café De Roode Leeuw. Bob en Jantien hebben het café verkocht. Zij gaan heerlijk genieten van hun vrije tijd in Nieuwe Niedorp. Het café krijgt een andere…

Lees meer..

April 2018

Vrijdag 6 april 2018 houdt de Historische Vereniging weer haar jaarvergadering. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten en de financiën van het afgelopen jaar. Aansluitend is er een lezing, verzorgd door mevrouw Hieke Stapel. Mevrouw Stapel is sinds 1985 gids bij de Vereniging Oud Hoorn en was 11 jaar werkzaam in het Westfries Museum, op de afdeling Educatie. Zij zal een beeld schetsen van Hoorn door de eeuwen heen. Het…

Lees meer..