Maart 2018

Vrijdag 6 april 2018 houdt de Historische Vereniging weer haar jaarvergadering. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten en de financiën over het afgelopen jaar. Aansluitend is er een lezing, verzorgd door mevrouw Hieke Stapel, over “Het ontstaan en de ontwikkeling van Hoorn”. Mevrouw Stapel was 11 jaar werkzaam bij het Westfries Museum, op de afdeling Educatie. Daarnaast is zij sinds 1985 gids van de Vereniging Oud Hoorn. In haar lezing…

Lees meer..