Juni 2017

Wanneer u dit leest is misschien de 12e Dauwtrapwandeling (3 juni) al geweest. Op dit ogenblik komen de opgaves binnen. We hebben ook deze keer weer een mooie route uitgezet. Het startpunt is bij de beeldbepalende boerderij “De Beukenhof” van Jaap en Anita Bontekoning. De daaropvolgende zaterdag 10 juni is er de Rabo-fietstocht. Meestal hebben we een vaste ploeg, maar wilt u met ons meefietsen, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij Lou Klaver, tel….

Lees meer..

Mei 2017

Op de goedbezochte jaarvergadering van 31 maart jl. heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het verenigingsjaar 2016 en de plannen bekend gemaakt voor dit jaar. De penningmeester gaf uitleg over het financieel verslag en de begroting 2017 en stelde voor de contributie op € 17,50 te houden. Dit alles kreeg de goedkeuring van de aanwezige leden. Er volgt een korte pauze, waarna Eric Zwijnenberg van de Stichting Zijper Molens en de Noord-Hollandse Molenfederatie vertelt over…

Lees meer..