April 2017

De jaarvergadering van de Historische Vereniging is op vrijdag 31 maart 2017 in Café De Roode Leeuw. Op deze vergadering zal het bestuur verslag doen van de activiteiten in het afgelopen jaar en tevens het financieel verslag van het verenigingsjaar 2016 toelichten. Hierna zal Eric Zwijnenberg van Stichting Zijper Molens en de Noord-Hollandse Molenfederatie een lezing verzorgen. In het eerste deel van zijn lezing vertelt de heer Zwijnenberg over wat er nog aan molens in…

Lees meer..