December 2023

De Najaarsbijeenkomst
De opkomst was met ruim 60 personen heel goed. Het programma begon met een interessante lezing over de ontwikkeling van de tuinbouw in West-Friesland, verteld door de heren Atze Kamma en Arnold van Greeuw, waarbij een powerpoint-presentatie werd vertoond. Deze presentatie gaf een heel historisch en interessant beeld van de invloed van het spoorwegnet dat aan het eind van de 19e eeuw ontstond op de handel van tuinbouwproducten. Omdat door nieuwe ontwikkelingen de productie toenam, kwam er behoefte aan handel op een centraal punt. Er werden veilingen opgericht. In onze omgeving was Opperdoes één van de eerste. De reden was vooral voor het streekeigen product, de aardappel Opperdoezer Ronde en witte kool. Vervolgens werd er een veiling in Medemblik opgericht en daarna volgden er nog meer in de omgeving. De eerste veilingen waren allemaal doorvaarveilingen. De vele kleine tuinbouwakkertjes werden allemaal door water omringd. De kool, aardappels, wortels en bloemkool kwamen per schuit aan bij de veiling. Na verkoop werd alles met de hand overgeladen naar goederenwagons of paard en wagen. Soms had een stoomlocomotief wel 40 wagons. Het gaf een enorme bedrijvigheid rond de veilinggebouwen. Door nieuwe ontwikkelingen en schaalvergroting is het allemaal veranderd en verdwenen. Wat hier nog van over is, is de stoomtramlijn Hoorn-Medemblik en de doorvaarveiling in Broek op Langedijk, tegenwoordig een museum.

Het ‘Skouwerkloppie’ was dit jaar voor Cor Vlaar. Hij ontving deze blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor voetbalvereniging DESS, carnavalsvereniging De Deursackers en zijn waardevolle inbreng voor onze historische vereniging. Cor wordt geroemd om:
– Zijn kameraadschappelijke, humorvolle manier van omgaan met mensen
– Zijn positiviteit en enthousiasme; hij denkt in mogelijkheden
– Zijn zeer grote loyaliteit aan DESS en hij schuwt niet zijn verantwoordelijkheid te nemen.
Deze mooie oorkonde werd wederom gemaakt door Leentje Linders. 
Na de uitreiking hiervan was er een gezellige broodmaaltijd.

Tot slot de presentatie van de Kroniek 2024, die ook deze keer weer een verzameling mooie verhalen bevat. Hieronder een kleine opsomming van diverse artikelen: 
Handelingen van de Kerkenraad Benningbroek in de 19e eeuw.
Het tweede deel van het leven op de Noorderhoeve van Jaap en Marijtje Posch.
Net als altijd een artikel van onze meest trouwe schrijfster Gré Mantel getiteld: Van ‘Veermanshoeve’ naar ‘Zorg en Hoop’.
Een tekening met beschrijving, gemaakt door Jan Kistemaker, geeft een mooi beeld van De Molenbuurt in de periode 1890-1910. Waar stonden de huizen, wie woonden daar. De tekst van Jan Kistemaker is bewerkt door Sip Haakma.
Hans Vis vertelt over zijn herinneringen aan de bakkerij van zijn vader Pancras Vis. Helaas is Hans voor het uitkomen van de Kroniek veel te jong overleden.
Anneke Helder erfde de naaidoos van haar moeder. Wat zat daar wel niet allemaal in?
Cees Bakker duikt verder in de geschiedenis van de brandweer.
Cor Vlaar kocht een huis met een verhaal: het ‘Spoorhuis’.
We weten dat er veel personen met de naam Vlaar wonen in Benningbroek. Joke ten Bruggencate-Vlaar uit Broek op Langedijk nam contact met ons op en schreef een mooi familieverhaal.
Een andere trouwe schrijver is Derk Mekkering. Hij schrijft over het handwerkonderwijs rond de jaren 20 van de vorige eeuw op de O.L. School in Sijbekarspel.
Tenslotte een opfrisartikel voor de Sijbekarspelaars; wie was het meisje dat model stond voor het beeldje bij de Protestantse kerk, en hoe en waarom kwam het daar te staan.

Heeft u interesse in de Kroniek of misschien een lidmaatschap, mogelijk als cadeau voor de decembermaand; de nieuwste Kroniek is voor €15 verkrijgbaar in de dorpswinkel in de Vang.

Een lidmaatschap inclusief Kroniek kost €20.

Voor inlichtingen, mail naar info@lijnendoordetijd.nl of bezoek onze website www.lijnendoordetijd.nl.