Nieuwsbrief

Maart 2018

Vrijdag 6 april 2018 houdt de Historische Vereniging weer haar jaarvergadering. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten en de financiën over het afgelopen jaar. Aansluitend is er een lezing, verzorgd door mevrouw Hieke Stapel, over “Het ontstaan en de ontwikkeling van Hoorn”. Mevrouw Stapel was 11 jaar werkzaam bij het Westfries Museum, op de afdeling Educatie. Daarnaast is zij sinds 1985 gids van de Vereniging Oud Hoorn. In haar lezing…

Lees meer..

Februari 2018

Het nieuwe jaar is begonnen. Wij als bestuur van de historische vereniging gaan ons best doen er een goed verenigingsjaar van te maken. Op vrijdag 6 april 2018 houden wij onze jaarvergadering. Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging. De scanmiddag op 16 januari jl. is zeker geslaagd te noemen; een gezellige middag die ons weer mooi beeldmateriaal heeft opgeleverd, dat wij kunnen opnemen in de beeldbank. Sinds november vorig jaar is de beeldbank van onze vereniging…

Lees meer..

Januari 2018

Op 24 november jl. werd op de drukbezochte ledenavond van de Historische Vereniging ‘Lijnen door de tijd’ een lezing gehouden door medewerksters van het Westfries Archief. Sanne Maasbach en Elsbeth Groothedde verzorgden een presentatie over de Westfriese kaart en de Westfriese geschiedenis. Zij brachten ook een bijzonder cadeau mee: de onlangs gereed gekomen inventarissen van de oudste archieven van Sijbekarspel en Benningbroek. Het alleroudste stuk, een charter, is het stadsrecht van de stede Sijbekarspel van…

Lees meer..

December 2017

Het ‘Skouwerkloppie 2017’ is voor Annie en Kees Wijtman. Traditiegetrouw is er in november de najaarsbijeenkomst. Deze begint in de middag. Na de koffie en het bijpraten worden er filmbeelden vertoond van recente activiteiten. Om 6 uur serveren Bob en Jantien een heerlijke Westfriese broodmaaltijd. Het avondprogramma begint met de uitreiking van het ‘Skouwerkloppie’. Dit ‘kloppie’ is voor dorpsgenoten die op een bijzondere wijze betrokken zijn bij onze dorpssamenleving. Het bestuur van de Historische Vereniging…

Lees meer..

November 2017

Vrijdag 24 november najaars-ledenbijeenkomst. Deze bijeenkomst is in Café De Roode Leeuw. Om 17.00 uur is er ontvangst met koffie. U kunt kijken naar filmbeelden uit het afgelopen jaar. Daarna wordt een heerlijke westfriese broodmaaltijd geserveerd. Voorafgaand aan het avondprogramma wordt het “Skouwerkloppie” uitgereikt. Wie dit jaar deze blijk van waardering mag ontvangen blijft tot het moment van uitreiken een verrassing. Het vervolg van de avond bestaat uit een lezing, verzorgd door Sanne Maasbach van…

Lees meer..

Oktober 2017

Open Monumentendag 2017 is succesvol verlopen. Wel 100 mensen van in en buiten onze dorpen kwamen bij ons kijken en luisteren. In de kerk van Sijbekarspel genoten ze van een gedeelte van de Dorpsfilm uit 2006 “Het Boerenleven”. Dan was er ook nog een compilatie van oude dorpsbeelden. Veel interesse was er voor de tekening van Saskia Vriend-Boekschoten. In haar jeugd kwam zij vaak logeren in West-Friesland. Ze raakte onder de indruk van de vele…

Lees meer..

September 2017

Op 9 september is weer de jaarlijkse Open Monumentendag. Het thema is deze keer: “Boeren, Burgers en Buitenlui”. Nou, die zijn wel vertegenwoordigd in ons dorp. De historische vereniging past dit thema toe in het programma wat zij aanbiedt op deze dag. In de kerk van Sijbekarspel is een fictieve tekening van Sijbekarspel te zien waarop mevrouw Saskia Vriend-Boekschoten diverse, bekende boerderijen uit West-Friesland getekend heeft alsof ze in Sijbekarspel staan. De tekening is een…

Lees meer..

Augustus 2017

Het is voor velen vakantietijd. Maar wij van de Historische Vereniging denken alweer verder over de activiteiten die gepland zijn na de vakantietijd. Op 9 september is weer de jaarlijkse Open Monumentendag. Het thema is deze keer: “Boeren, Burgers en Buitenlui. Nou, die zijn wel vertegenwoordigd in ons dorp. In de kerk van Sijbekarspel is een fictieve tekening van Sijbekarspel te zien waarop mevrouw Saskia Vriend-Boekschoten diverse, bekende boerderijen uit West-Friesland getekend heeft alsof ze…

Lees meer..

Juli 2017

De dauwtrapwandeling op 3 juni is succesvol verlopen. Maar liefst 49 deelnemers hebben genoten van de mooie wandeling door het land. Om 5.15 uur stond Anita Bontekoning klaar voor de ontvangst met koffie/thee en krentenbrood. Haar man Jaap vertelde voorafgaand aan de wandeling over het melkveebedrijf en de fokkerij. Traditiegetrouw was er na afloop een ontbijt in café De Roode Leeuw. Met een vaste ploeg RABO-fietsers hebben we op 10 juni op sportieve wijze de…

Lees meer..

Juni 2017

Wanneer u dit leest is misschien de 12e Dauwtrapwandeling (3 juni) al geweest. Op dit ogenblik komen de opgaves binnen. We hebben ook deze keer weer een mooie route uitgezet. Het startpunt is bij de beeldbepalende boerderij “De Beukenhof” van Jaap en Anita Bontekoning. De daaropvolgende zaterdag 10 juni is er de Rabo-fietstocht. Meestal hebben we een vaste ploeg, maar wilt u met ons meefietsen, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij Lou Klaver, tel….

Lees meer..

Mei 2017

Op de goedbezochte jaarvergadering van 31 maart jl. heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het verenigingsjaar 2016 en de plannen bekend gemaakt voor dit jaar. De penningmeester gaf uitleg over het financieel verslag en de begroting 2017 en stelde voor de contributie op € 17,50 te houden. Dit alles kreeg de goedkeuring van de aanwezige leden. Er volgt een korte pauze, waarna Eric Zwijnenberg van de Stichting Zijper Molens en de Noord-Hollandse Molenfederatie vertelt over…

Lees meer..

April 2017

De jaarvergadering van de Historische Vereniging is op vrijdag 31 maart 2017 in Café De Roode Leeuw. Op deze vergadering zal het bestuur verslag doen van de activiteiten in het afgelopen jaar en tevens het financieel verslag van het verenigingsjaar 2016 toelichten. Hierna zal Eric Zwijnenberg van Stichting Zijper Molens en de Noord-Hollandse Molenfederatie een lezing verzorgen. In het eerste deel van zijn lezing vertelt de heer Zwijnenberg over wat er nog aan molens in…

Lees meer..

Maart 2017

De jaarvergadering van de Historische Vereniging is op vrijdag 31 maart 2017 in Café De Roode Leeuw. Op deze vergadering zal het bestuur verslag doen van de activiteiten in het afgelopen jaar en tevens het financieel verslag van het verenigingsjaar 2016 toelichten. Na een korte pauze zal Eric Zwijnenberg van Stichting De Westfriese Molens een lezing verzorgen. In het eerste deel van zijn lezing vertelt de heer Zwijnenberg over wat er nog aan molens in…

Lees meer..

Januari 2017

De Historische Vereniging begint vol goede voornemens aan het 13e verenigingsjaar. Wij proberen samen met leden en dorpsgenoten weer vele historische feiten en waardevolle verhalen van vroeger vast te leggen, zodat de geschiedenis van onze dorpen bewaard blijft. Een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk de Kroniek 2016. Hierbij meteen weer een oproep aan dorpsgenoten; wat weet u nog van 50, 60, 70 jaar geleden? Probeer het eens op te schrijven, of vertel het aan ons,…

Lees meer..